Tag Archives: การอ่าน

ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ

5 April 2019
Posted by Kasorn Sansuwan

             การอ่านเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้น ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เราจะประสบความสำเร็จได้ ด้วยการอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ
         – อ่านเพื่อใช้ในการทำงาน ไม่ควรใช้เวลาในการอ่านมาก ควรอ่านแบบคร่าว ๆ
    …

เรื่องราวรอบๆห้องสมุด

13 July 2017
Posted by Pong

บรรณารักษ์ เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ต้องดูแลภารกิจหลักของห้องสมุด ซึ่งได้แก่ การจัดหา การจัดเก็บ และการให้บริการ  ภารกิจเหล่านี้จะมีมุมที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่เราต้องทำตัวให้พร้อมเสมอ
 
สมัยก่อนผู้ใช้บริการมักเรียกทุกคนที่ทำงานในห้องสมุดว่า บรรณารักษ์ ปัจจุบันหากสังเกตจะพบว่าผู้ใช้วัยใสๆ จะเรียกเราว่า พี่ห้องสมุด / บรรณารักษ์อาจเป็นคำที่ยาก บางคนอาจไม่รู้จักเลย หรือบางคนไปสับสนกับคำว่า “ภัณฑารักษ์”
 …

น้อย

ช่วงงานบุ๊คแฟร์ได้ยินเสียงบ่นว่า คนซื้อหนังสือน้อย
ช่วงวันเปิดงานบุ๊คแฟร์มีโอกาสได้ประชุมฯ ได้ยินเสียงแสดงความคิดเห็นว่า คนอ่านหนังสือน้อยลง
หลายๆช่วงของการทำงานในห้องสมุดก็ได้ยินเสียงบอกว่า คนใช้ห้องสมุดน้อยลง คนยืมหนังสือน้อยลง
“น้อย” ของเสียงดังกล่าวมีนัยยะให้คนทำงานคิด คิด แบบไม่จบไม่สิ้นว่าจะทำอย่างไรให้มาก ให้เยอะ เพราะใครก็ต่างคาดหวังให้คนทำงานไม่ใช่แค่คิด “ว่า” คิด “จะ” กระทั่ง “ว่าจะ”
“ใคร” …

การอ่านจับใจความ

7 February 2017
Posted by Kasorn Sansuwan

จากการทำงานดรรชนีวารสาร เราต้องอ่านบทความจากวารสารแล้วสรุปสาระสำคัญให้ได้ว่าบทความนั้น ๆ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร แล้วจึงให้หัวเรื่องที่ตรงกับเนื้อหามากที่สุด ดิฉันจึงคิดพัฒนาตัวเองว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่สามารถอ่านบทความจากวารสารแล้ว จับใจความสำคัญ สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ถูกต้องตรงเนื้อหาและรวดเร็วขึ้น จึงได้หานังสือเกี่ยวกับการอ่านจับใจความมาอ่านศึกษาเพิ่มเติม
 การอ่านจับใจความ เป็นการสรุปความจากเรื่องที่เราอ่านค้นหาสาระสำคัญของเรื่อง จับใจความสำคัญให้ได้ว่าในเรื่องนั้นมีใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำอย่างไร และการกระทำนั้นเกิดผลอะไรขึ้นบ้าง  ซึ่ง

นิยาย จินตนาการ กับความจริง 0.1%

15 September 2015
Posted by Ekanong Duangjak

:mrgreen: เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่ผ่านมามีข่าวฮือฮาเรื่องลูกไฟดวงใหญ่ที่พุ่งตกจากท้องฟ้า มองเห็นได้ในหลายที บางคนถ่ายภาพก็นำมาแชร์ในโลกโซเชียล
และเมื่อวันที่ 14 ก.ย. นายศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ลูกไฟสว่างตกจากท้องฟ้า สามารถมองเห็นได้จาก กรุงเทพฯและกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 7 ก.ย.นั้น สมาคมดาราศาสตร์ …

Customer Delight

1 September 2015
Posted by Pong

มีคนถามว่า Customer Delight มีมาตั้งแต่เมื่อไร
อืมม..นานทีเดียวจนจำไม่ได้ ต้องมาหาร่องรอย คาดว่าประมาณปี 2008 ต้องขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ให้ร่องรอยไว้
มีคนถามอีกว่าตอนคิด คิดอย่างไร
บอกว่าไม่คิดอะไร รู้แต่ว่า “สนุก” ที่คิด และสนุกยิ่งขึ้นเมื่อได้ “ทำ” (จริงๆแล้ว ท่านอื่นลงทำมากกว่า)
ทุกเรื่องคิดไว้เยอะ …

SQ3R เทคนิคการอ่าน

19 June 2015
Posted by Kasorn Sansuwan

         การอ่านมีประโยชน์ และความจำเป็นกับบุคคลทุกอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เนื่องจากวิธีการเรียนในสมัยนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาต้องค้นคว้าเพื่อศึกษาหาความรู้มาประกอบการเรียนให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ใช้วิจารณญาณในการอ่านเรื่องที่ต้องศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง สามารถนำไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านใช้ความคิดพิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน มีเหตุมีผล เพื่อวิเคราะห์หาคำตอบ สรุปสาระสำคัญ ทั้งเข้าใจความหมายของผู้เขียน

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร