Tag Archives: การพัฒนาตนเอง

คนเบื้องหลังเวทีเสวนา

30 August 2019
Posted by Karuna Srijareon

        เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 สำนักหอสมุดกลาง จัดงาน อวดของ “โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการและพัฒนาสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานศิลปินและการเสวนา ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นพิธีกร และดูแลความเรียบร้อยของเวทีเสวนา

คิดนอกกรอบ : สอนและสร้างได้อย่างไร

การคิดนอกกรอบเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เราต้องมีมุมมองที่แตกต่างกับคนอื่น ซึ่งต้องเปลี่ยนวิธีคิด ลืมกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้หมด เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคทางความคิด เราควรให้ความสำคัญกับความคิดที่ผ่านมาในสมอง เพราะความคิดดีหรือไอเดียดีๆ จะแวบเข้ามาในหัวเราแล้วหายไป สิ่งนี้แหละที่เราควรใส่ใจและจดจำความคิดที่แวบเข้ามาให้ได้ สมองทั้ง 2 ซีก จะมีความคิดที่เป็นเหตุผล คิดวิเคราะห์ คิดคำนวณ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้าย ด้านขวาจะเป็นเรื่องดนตรี ศิลปะ เมื่อรวมตัวกันจะเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการอย่างลงตัว…

เรียน กพ. ออนไลน์

15 March 2018
Posted by Ekanong Duangjak

 :mrgreen: เมื่อครั้ง ผศ. ดร. นรงค์ ฉิมพาลีเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประมาณปี 2553 ได้มีการพูดถึงรูปแบบของการพัฒนาตนเอง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รูปแบบหนึ่งที่พูดถึงคือ บทเรียนออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีวิชาความรู้ด้านต่างๆ ทั้งด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการบริหารงานบุคคล ฯลฯ และได้มีการให้บุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ทดลองเรียนกัน …

เป็น อยู่ คือ อย่างไรดี

ดิฉันตั้งใจจะเขียนเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2561 หลังจากมีการวงสนทนาเล่นๆ กับน้องในวงการห้องสมุดแห่งหนึ่ง ที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน ตอนแรกก็คิดว่าเล่น คุยไปคุยมาจริงจังมากขึ้นแบบเข้มข้นจนอยากจะเล่าต่อ หากเป็นคนที่สนิทๆ ก็จะให้อ่าน เพราะจะได้เห็นชัดๆ รับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึก
 
เมื่อไม่สามารถให้อ่านทุกคนได้ ความตั้งใจแรกคือประสงค์จะเขียนให้อ่าน แต่เหมือนยังไม่ตกผลึกในการเขียนจึงหยุดก่อน รอเวลา และตั้งใจว่าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 …

ใครมีความสุขคนนั้นชนะ

หนังสือเล่มนี้แนะวิธีการสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องหาไกลที่ไหน เพราะความสุขแท้จริงแล้วอยู่รอบตัวเรา คุณอะเอะนิชิ อะกิระ จะมาแนะวิธีง่ายๆ ที่ทำให้ตัวเองมีความสุข ผู้เขียนทำการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับจุดร่วมของคนที่มีความสุขมานาน รวมถึงรับฟังปัญหาของผู้คนจำนวนมาก ผู้เขียนจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะจุดประกายการใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้น
บทที่ 1 การสร้างพื้นที่สำหรับเรียกความสุข

  1. บนโต๊ะมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นกี่ชิ้น ให้สังเกตโต๊ะทำงานว่า มีสภาพแบบไหน เอกสาร เครื่องเขียนจัดเป็นระเบียบหรือไม่ คำถามนี้เหมือนเป็นคำบอกใบ้ว่าคนที่โต๊ะทำงานรก คือ คนที่มีเรื่องราวต่างๆ

การสื่อสารองค์กร : แนวคิดสร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืน

หนังสือเล่นนี้ แนะแนวทางเพื่อถ่ายทอดเสนอแนวคิดด้านงานสื่อสารองค์กร เพราะการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กร การสื่อสารนั้นจะต้องมีความตั้งใจเป็นพื้นฐานในการส่งและรับข้อมูลโดยความตั้งใจจะต้องเกิดขึ้นกับผู้ส่งและผู้รับ แต่การสื่อสารบางแบบ แม้มีผู้ส่งถ่ายทอดสารเพียงอย่างเดียว ก็ถือว่าเกิดการสื่อสารขึ้นแล้ว เช่น การบรรยายของวิทยาการ เป็นต้น

บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารที่มีต่อองค์กร
1. การสื่อสารช่วยผลักดันภารกิจพื้นฐานขององค์กรให้สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ถ้าเราปราศจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขององค์กร ก็ไม่สามารถนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้
2. การสื่อสารที่ดีขององค์กรสามารถช่วยขจัดข้อมูลข่าวสารที่สร้างความสับสนและตัดต้นตอของข่าวลือที่บั่นทอนเสถียรภาพขององค์กรได้ ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้องค์กรรักษามาตรฐานการดำเนินงานและพัฒนาไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. …

Life Coach เริ่มต้นที่ความคิด ชีวิตเปลี่ยนได้


หนังสือเล่มนี้แนะการดำเนินชีวิต ช่วยให้เราจัดการชีวิตให้มีความสุข ประสบความสำเร็จได้ โดยเลือกปฏิบัติจากครูที่ดี เนื้อเรื่องอ่านเข้าใจง่าย มีความหลากหลายของเนื้อหา เช่น เปิดตัวครู คนขี้เหนียวเกลือเรียกแม่ คนช่างเอาเปรียบ เธอถนัดเรื่องดูถูกคน ทำงานให้มีความสุข เก่งไม่เท่าไหร่แต่ขยันสุดยอด  ความกระตือรือร้นที่เขามี คนประหยัด เธอคือคนที่มีวินัยในตนเอง คนมีหนี้ และคนหนี้หนี เรื่องที่สรุปเป็นเรื่องที่ชอบและสนใจเป็นการส่วนตัวคะ
เปิดตัวครู

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร