Category Archives: ศิลปะ/งานฝีมือ

เครื่องประดับลงยา

          เปิดบ้านวิชาการครั้งที่ 5 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรของเรา  ครั้งนี้มีร้านเครื่องประดับลงยามาออกบู๊ท     ชื่อว่า “จินตรันต์” มีโอกาสได้เดินไปดูขั้นตอน วิธีทำแล้ว และเครื่องประดับที่ทำเสร็จแล้ว ทั้งต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ล้วนสวยงามทั้งนั้น  เรียกว่าต้องใช้ฝีมือ+ความตั้งใจ …

กิจกรรมงานประดิษฐ์ ในงานทับแก้วบุ๊คแฟร์

27 February 2018
Posted by Karuna Srijareon

งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ เป็นงานที่เชิญร้านค้าและสำนักพิมพ์ต่าง ๆ มาร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์ไอที สื่อพัฒนาสมอง กิจกรรมเสวนานักเขียน  นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆที่ให้เราได้ลองฝึกทำกัน นั่นก็คือ งานฝีมือ ประดิดประดอยต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ผู้คนให้การตอบรับดีไม่แพ้การเลือกซื้อหนังสือเลยทีเดียว บางคนได้เพื่อนใหม่ที่คุยถูกคอ บางคนมาแลกเปลี่ยนเทคนิคการประดิษฐ์ต่าง ๆ บางคนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานฝีมือไปสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพเสริมก็มี
งานฝีมือนี้เริ่มมาตั้งแต่บุ๊คแฟร์ครั้งที่ 2 …

Artists' Books = หนังสือศิลปิน : มุมของวัตถุศิลปะกับศิลปวัตถุ

วาระเรื่องพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนของสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 20 เมษายน 2559 พี่อุ๊ย ดารารัตน์ จุฬาพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอว่า หอสมุด สาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง จะจัดกิจกรรม Artist’s Books โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง (ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน ศาสตราจารย์) …

อารมณ์แห่ง “สี”

28 February 2017
Posted by sukanya

หลายครั้งได้เห็นคนใกล้ชิดนั่งผสมสีน้ำลงในจานสี ซึ่งใช้แม่สีเพียง 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ผสมออกมาได้สีหลายสิบสีลดหลั่นกันไป และเมื่อใดที่เผลอไผล ทำสีไหลมาปนกันหลาย ๆ สี ก็จะทำให้เกิดเป็น “สีเน่า” (ไม่ใช่สีบูด) โดยไม่ตั้งใจ
 
    …

มรดกภูมิปัญญาทางงานช่างฝีมือดั้งเดิมของไทย

ประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่ง มีมรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่ามีเอกลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นสืบเนื่องกันมา มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งหลายจึงควรรักษา อนุรักษ์ สืบทอด และถ่ายองค์ความรู้อันทรงคุณค่าเหล่านั้นสู่ลูกหลานไทยต่อไปมิให้สูญสลายไปกับกระแสอันเชี่ยวกรากของโลกยุคเทคโนโลยีออนไลน์ที่เข้าครอบครองโลกทั้งโลกในขณะนี้
คนไทยเรามีฝีมือและภูมิรู้ในเชิงช่างมาแต่โบราณกาล ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมและสร้างสรรค์สืบทอดเอาไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าให้ลูกหลาน ด้วยความรู้และทักษะนี้จึงนับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ต้องปกป้องคุ้มครองไว้ให้คงอยู่ต่อไป โดยเฉพาะ งานช่างฝีมือดั้งเดิม ซึ่งเป็นศิลปกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยภูมิปัญญา ทักษะฝีมือเชิงช่างล้วนๆมิได้ใช้เครื่องจักรในการทำผลิตผลงาน การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธีการสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชาติพันธุ์หรือกลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ซึ่งงานช่างฝีมือบางอย่างนับวันจะเลือนหายไปกับกาลเวลาหากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงดำเนินการขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญาของชาติไว้เพื่อให้ดำรงอยู่สำหรับอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบสานเอาไว้ สำหรับ…

ของที่ระลึก (2556-2558)

20 June 2016
Posted by Kasinee Pensiri

ของที่ระลึกที่ว่านี้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในทุกๆปี ในโครงการ Congratulation@snc  ซึ่งทำมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี และจะทำต่อไป  เราได้มีการจัดทำซุ้มไว้ที่หน้าหอสมุดฯ ซึ่งในแต่ละปีการทำซุ้มก็ออกมาสวยมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดใหม่ๆจากน้องๆที่ไฟแรง  ส่วนของที่ระลึกที่ให้สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต มีหลายอย่างในรอบ 3 ปีนี้จะมี ดอกไม้กระดาษ ดอกไม้ (ผ้าใยบัว)  …

ศิลปะและการออกแบบ แรงบันดาลใจ..อาจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง

24 January 2015
Posted by kobkul

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ได้ฟังการบรรยายจากคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง โครงการสัมมนาบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ รีสอร์ต จังหวัดนครราชสีมา อาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ให้บุคลากรหอสมุดได้ฟัง อาจารย์เป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร