เพราะทำจึงเขียนได้และทำต่อไป

       มนุษย์เราเมื่อลงมือทำงานก็จะเข้าใจในกระบวนการของงาน รู้ที่มาที่ไปของงาน รู้จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุด เลยต้องยืมคำพูดของพี่สมปองที่เคยพูดว่า รู้สึกอินกับงาน หรือมีอินเนอร์ในงานที่ทำ อยากเขียนอยากบอกเล่าเรื่องงานที่ทำ และมีเรื่องเล่าได้เรื่อยๆ ไม่รู้จบ :mrgreen: 
       การบริหารจัดการหนังสือบริจาค เป็นภาระกิจการทำงานที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณหนังสือบริจาคต่อ (หนังสือบริจาคที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯ คัดออกไม่ได้นำออกบริการในหอสมุด) ที่ยังคงมีมาก แม้ว่าฝ่ายวิเคราะห์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานต่างๆ เช่น งาน Friends of Library โดยร่วมกิจกรรมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, งานทับแก้ววิชาการ และงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อส่งต่อหนังสือบริจาคปีละประมาณ 3 ครั้งนั้น แต่จำนวนกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอและแหล่งที่รับหนังสือบริจาคต่อจากฝ่ายวิเคราะห์ฯ ที่มีอยู่ก็ยังไม่สามารถในการลดปริมาณหนังสือบริจาคลงได้ ดังนั้นในฐานะผู้รับผิดชอบงานหนังสือบริจาค จึงพิจารณาเห็นว่า ควรจัด “กิจกรรม Sharing…หนังสือเพื่อแบ่งปัน” เพื่อเพิ่มปริมาณหนังสือบริจาคต่อและส่งต่อหนังสือบริจาคแก่ผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริง
กระบวนการในการจัดการหนังสือบริจาคในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562) มีดังนี้

  • คัดแยก, คัดเลือกหนังสือบริจาคและตรวจสอบซ้ำหนังสือบริจาคกับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจำนวน  1,920 ชื่อ 2,090 เล่ม
  • คัดแยก, คัดเลือกหนังสือบริจาคและตรวจสอบซ้ำกับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อบริจาคต่อในจัดกิจกรรม Sharing…หนังสือเพื่อแบ่งปัน จำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นหนังสือที่บริจาคต่อในกิจกรรมจำนวน 2,391 เล่ม
  • ทั้งนี้ยังหนังสือที่นำไปบริจาคต่อที่ สพร. ของสำนักงานสพฐ., คุณครูชาตรี สวนศรีแก้ว (เข้าห้องสมุดพร้อมปัญญาในเรือนจำต่างๆ), โรงเรียนวัดทัพยายท้าว และอื่นๆ อีกจำนวน 1,254 เล่ม

        จากจำนวนหนังสือข้างต้นที่มีการคัดแยกนั้น มีหนังสือบริจาคจำนวน 1,175 ชื่อ 1,326 เล่ม ที่ถูกคัดเลือกเข้าบริการในห้องสมุด หากสังเกตุจากตัวเลขพบว่า มีหนังสือที่ถูกคัดออกเป็นจำนวนมากพอสมควร ซึ่งหนังสือที่ถูกคัดออกมานั้น เป็นหนังสือที่มีรูปเล่มในสภาพที่ดี ไม่มีฉีกขาด ไม่มีรอยขีดเขียน หนังสือที่ถ่ายเอกสารที่ไม่สามารถนำออกบริการเนื่องมาจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์  หนังสือด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ยังไม่ล้าสมัยมากนัก หนังสืออ่านเล่น ทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย หนังสือท่องเที่ยว ตำราอาหาร พจนานุกรมเล่มเล็กแบบฉบับพกพา และหนังสืออื่นๆ มากมาย
       ดังนั้นฝ่ายวิเคราะห์ฯ จึงได้เพิ่มรูปแบบของ“กิจกรรม Sharing…หนังสือเพื่อแบ่งปัน” โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
 

สรุปแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม Sharing…หนังสือเพื่อแบ่งปัน

วิธีการ ช่วงเวลา สถานที่/ช่องทาง ผู้รับผิดชอบงานหลัก/ร่วม
จัดกิจกรรมใช้ผู้ใช้บริการเข้าถึงหนังสือ
–          นำหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมาบริจาคต่อ ทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน ชั้น 1 อาคารหอสมุด เอกอนงค์, กาญจนา,
รุ่งทิวา
การบริจาคตามแหล่งต่างๆ ดำเนินการต่อเนื่องจากงานประจำเดิม ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายวิเคราะห์ฯ กาญจนา, รุ่งทิวา
การร่วมจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ดำเนินการต่อเนื่องจากงานประจำเดิม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, งานทับแก้ววิชาการ,
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย,
งานวันพระราชทานปริญญา
เอกอนงค์, กาญจนา, บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์

 
          ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562) ฝ่ายวิเคราะห์ฯ ได้ดำเนินการบริจาคต่อหนังสือไปจำนวน 3,645 เล่ม
 

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนย์ศิลปวัฒธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ)


 
ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 (วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ ด้านหน้าอาคารหอสมุดฯ)
 

 
ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (กิจกรรม Sharing ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ โถงด้านหน้าอาคารหอสมุดฯ)
 

 
ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2562 (กิจกรรม Sharing ประจำเดือนมีนาคม ณ โถงด้านหน้าอาคารหอสมุดฯ)
 

  😆 พบกันครั้งต่อไปกับกิจกรรม Sharing ประจำเดือนเมษายน  ณ โถงด้านหน้าอาคารหอสมุดฯ 😉  😀  😯 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร