จากวรรณวรรณกรรมสู่ละครโทรทัศน์ (บุพเพสันนิวาส)

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ ๔๗ ระว่างหวันที่ ๒๘  มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมงาน เวลา  ๑๐.๐๐ – ๒๑. ๐๐ น.
ได้ชมนิทรรศการเรื่อง “วิวัฒน์หนังสือไทย”  (ชมนิทรรศการทุกปี)
เนื้อหาประกอบด้วย
๑. กำเนิดอักษรไทย
๒. กำเนิดตัวพิมพ์และการพิมพ์ไทย
๓. โรงพิมพ์ไทย
๔. หนังสือสำคัญ
๕.จากวรรณกรรมสู่สื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
๕.ขุมทรัพย์แห่งปัญญา
๖.พระราชพฺิธีบรมราชาภิเษก
สิ่งที่ได้จากการชมนิทรรศการ   วรรณกรรมที่นำมาจัดแสดง บางชื่อเรื่อง ก็สามารถหาอ่านได้ที่ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เหมือนกัน เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่หอสมุดฯ เป็น แหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สำคัญของชาติ ก็มีวรรณกรรมที่ จัดแสดงในงานหนังสือฯ ให้บริการที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์แห่งนี้
ขอเล่าเรื่องวรรณกรรมสู่ละครโทรทัศน์   เรื่อง บุพเพสันนิวาส เป็นความภาคภูมิใจอีกไม่รู้จบ เนื่องจากผู้เขียน เป็น นักเขียนในดวงใจและข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปฟังปาฐกถาในวันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ (๑๒๖ ปี ศาสตราจารย์ศิลป์)  เรื่อง รอมแพงวิจารณ์รอมแพง
บุพเพสันนิวาส  บทประพันธ์ โดย นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา(รอมแพง) 
เนื้อหาของเรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อครั้งคณะราชฑูต นำโดย เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สำคัญ
เมื่อตอนเด็ก จำได้ว่า เคยเรียนประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา อาจารย์ผู้ ชื่อ อาจารย์ประดิษฐา  เรียนตอน ประถมปีที่ ๔  ในวิชาสังคมศึกษา  ตอนป. ๔ ก็ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ จนได้ดูละครโทรทัศน์
เมื่อวรรณกรรมนำมาจัดทำเป็นละครโทรทัศน์ ความสนใจของคนดูก็ไม่จางหายไปจากใจ  ในภาพออเจ้า  ผู้อ่านไม่ต้องพูดถึง มีการอ่านตลอดเวลา  เป็นละครยอดนิยมในยุค ๔.๐
ข้าพเจ้าในฐานะเป็น ผู้ปฏิบัติงานจัดหาหนังสือ  พบว่า หนังสือบุพเพสันนิวาส ในหอสมุด ฯ มีผู้ใช้ยืม ตลอดเวลา  ได้ปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายฯ  ให้จัดซื้อเพิ่ม จำนวน  2 Copy  เนื่องจากมีผู้ใช้ยืมไม่มีที่สุด  ดูได้จาก สถิติการยืมหนังสือ หน้า Opac
Call no. น ก75 บ73 2561

 

ถ่ายภาพจากนิทรรศการ “วิวัฒน์หนังสือไทย” ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗

ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการ เรื่อง “วิวัฒน์หนังสือไทย”  จัดทำโดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ

 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร