การไหว้เจ้า 8 สารท

8 June 2012
Posted by tanikul

รู้จักการไหว้เจ้า 8 สารท อ่านพบในหนังสือชื่อ ไหว้เจ้าอภิมหามงคล ตามหลักจีนโบราณ  แต่งโดย อาจารย์วรพงษ์  มหรัตนวิโรจน์

หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร จัดซื้อ และจัดเก็บหมวด BL 1812 G63ว43  2551

ในหนังสือเล่มนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพิธีการไหว้เจ้า  เช่น  เรื่องรู้จักการไหว้เจ้า 8 สารท จะกล่าวถึงการไหว้วันตรุษจีน การไหว้เทพเจ้าของกลางคืน การไหว้วันเชงเม้ง การไหว้โหง่วเวอะจ่วย การไหว้สารทจีนหรือชิกง้วยปั่ว การไหว้พระจันทร์ การกินเจ การไหว้ขนมอี๋หรือขนมบัวลอย
ใน 8 สารทนี้  ขอนำข้อเขียนของผู้แต่งมาเล่าสู่กันเพียงคร่าวๆ 1 สารท  คือสารทการไหว้ขนมอี๋หรือขนมบัวลอย
ในอดีต สาเหตุการไหว้เจ้าด้วยขนมบัวลอย เนื่องจากขนมนี้ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าเมื่อรับประทานแล้วจะอยู่ท้องทำให้ไม่หิวบ่อย
การไหว้ด้วยขนมบัวลอย  จะตั้งโต๊ะเครื่องบวงสรวงไหว้ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้
แต่ตามหลักจีนโบราณจะตั้งโต๊ะเครื่องบวงสรวงไหว้ไว้นอกบ้าน   โดยต้องตั้งเครื่องบวงสรวงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก่อน จึงมาตั้งไหว้กลางแจ้งนอกบ้าน  อาจจุดธูป 3 ดอก 5 ดอก 10 ดอก
เครื่องเซ่นไหว้ประกอบด้วย  อาหารคาวหรืออาหารเจก็ได้ 5 อย่าง ผลไม้ 5 อย่าง น้ำชา 5 ถ้วย  เครื่องบรรณาการต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีมงคล  และที่สำคัญคือต้องมีขนมบัวลอย 4 ถ้วย
ส่วนสารทอื่นๆ และพิธีการไหว้เจ้า ถ้าสนใจ ก็หาอ่านได้จากหนังสือที่กล่าวมาข้างต้นค่ะ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร