เขาหัวแตก อ. ห้วยยอด จ. ตรัง

22 November 2016
Posted by Boonta Kijwang

เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ได้มาเที่ยวจังหวัดทางภาคใต้ที่ไกลที่สุดก็คือจังหวัดตรัง  จริง ๆ แล้วไม่ตั้งใจจะไปเที่ยว มางานศพแม่ของเพื่อนที่จังหวัดตรัง  มีเวลาที่เหลือจากเสร็จจากช่วยงานศพแล้ว ในวันเดินทางกลับมีเวลานิดหน่อยก่อนที่จะขึ้นรถไฟสายตรัง-กรุงเทพฯ กลับในตอนเย็นเวลา 18.00 น.  ในช่วงเช้าพอมีเวลา หลาน ๆ พาไปเที่ยวชมเขาหัวแตกที่อยู่ไม่ไกลจากที่พักมากนัก  เขาหัวแตก แตกจริง ๆ แตกเป็นสองซีกเห็นชัดเจน  เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เที่ยวชมกัน มีเรือให้พาย เพื่อความเพลิดเพลิน มีร้านอาหารยังไม่มากนัก ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า ถ้าจะมาชมเขาหัวแตกให้เห็นธรรมชาติที่สวยงามมาก ๆ ต้องมาในเวลาตอนเย็น ๆ ประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป จะได้แสงพระอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบกับผิวน้ำด้านล่าง น้ำจะเป็นสีทองสวยงามมาก ๆ  แต่น่าเสียดายที่เวลาที่มาชมเขาหัวแตกเป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้ว จึงได้แสงที่ไม่สวย  แต่ก็ประทับใจในความสวยงามในธรรมชาติที่เขาสรรสร้างมาให้เราได้ชมกัน
dscf5350    dscf5343
dscf5341   dscf5336
dscf5335   dscf5334
dscf5333   dscf5331
dscf5354   dscf5352
dscf5375   dscf5372
dscf5371   dscf5368
dscf5373  dscf5389
dscf5386  dscf5388
dscf5365  dscf5362
dscf5361   dscf5359
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร