24 ชม. วันสุดท้าย ปี 2554

การบริการ 24  ชั่วโมง ที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี  2546  – 2554 นับเวลาได้ถึง 10 ปี และปีที่ 10 ก็เป็นปีสุดท้ายของการเปิดให้บริการ 24 ชม.  การบริการ 24 ชม.  เปิดบริการเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาใช้หอสมุด ในช่วงก่อนสอบ  1 เดือน  เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น  หอสมุดฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน เพื่อให้บริการ อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ไม่มีการให้บริการยืมคืน  จะมีหัวหน้าเวร 1 คน และเจ้าหน้าที่ตรวจทางเข้าออก 1 คน และเจ้าหน้ารับฝากของ 1 คน  ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปจนถึง 06.00 น. บุคลากรของหอสมุดฯ ทุกคนจะถูกจัดเวรกัน มาให้บริการ 24 ชม. คืนละ 3 คน  ใครมีลูกเล็กต้องนำลูกมานอนด้วย เตรียมเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว กระเป๋าหนังสือมาพร้อมเลย  เช้าก็ไปส่งโรงเรียน  เนื่องจากผู้ที่มาอยู่ปฏิบัติงาน 24 ชม.  รุ่งเช้าจะได้วันหยุด 1 วัน ไม่ต้องมาปฏิบัติงาน เพื่อได้พักผ่อน
การให้บริการ 24 ชม จึงเหมือนเป็นเรื่องปกติของชาวหอสมุดฯ ไปแล้ว แต่ด้วยสังขารของแต่ละคนที่มีอายุมากขึ้น และต้องมาอดนอน อาจจะมีการเจ็บป่วยบ้าง และผู้ที่มีอายุมาก ๆ ก็มีมาก ต่อมาหอสมุดฯ เห็นว่า ตามคณะต่าง ๆ ได้สร้างห้องเพื่อเปิดบริการให้นักศึกษาได้เข้ามาใช้บริการได้ถึง 24 ชม. เช่นเดียวกับหอสมุดฯ แต่เป็นการดูแลตัวเอง  หอสมุดฯ จึงเห็นว่า หอสมุดฯ น่าจะมีเหตุผลที่จะไม่เปิดบริการ 24 ชม. ต่อไป และภูมิใจที่ได้เปิดมาถึง 10 ปี  ทุกคนก็จะมีความทรงจำกับการให้บริการ 24 ชม. ในความรู้สึกที่ต่าง ๆ กัน ก็จะมาเล่าสู่กันฟังในวันรุ่งขึ้น และใน บรรยากาศของแต่ละคืน  มีเหตุการณ์อะไร แปลก ๆ  รุ่งเช้าก็จะนำมาเล่าสู่กันฟัง ทุกคนก็จะมีทรงจำ บ้างก็ประทับใจ บ้างก็ไม่ประทับใจ นับว่าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่เดียวในประเทศไทย ที่เปิดบริการถึง 24 ชม. จึงเป็นที่กล่าวขวัญของหอสมุดอื่น ๆ  ที่มาศึกษาดูงานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ก็จะถามถึงการบริการ 24 ชม. ของหอสมุดฯ  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเอง ก็ยังอยากจะให้หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชม. ต่อไป
     
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ปฏิบัติงาน 24 ชม. คืนสุดท้ายของปี 2554

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร