สืบค้นข้อมูลโสตทัศนวัสดุ

การสืบค้นข้อมูลโสตทัศนวัสดุที่มีในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  จาก  Web OPAC – www.opac.lib.su.ac.th
มีหลายวิธี ตั้งแต่ง่าย ๆ ไปจนถึงแบบซับซ้อน
1)  ค้นจาก Other Call no.
– พิมพ์ Call no. โสตทัศนวัสดุอย่างย่อในช่องคำค้น เช่น
DVD M,  VCD M  สำหรับภาพยนตร์
DVD D,  VCD D   สำหรับสารคดี  เป็นต้น
–  รายการที่ค้นได้ จะแสดงแบบ Browse  เรียงตามลำดับ  สามารถไล่ดูตามรายการ และเลือกรายการที่ต้องการ  เพื่อดูว่า
เป็นของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และอยู่ในสถานะ Onselves หรือไม่
2)   ค้นจาก Title (กรณีทราบชื่อเรื่อง)
– พิมพ์ชื่อเรื่องโสตทัศนวัสดุในช่องคำค้น  หากได้ผลการค้นหลายรายการ  ให้ใช้  Limit/Sort search เพื่อ  Limit Location  (อาจชื่อตรงกับหนังสือ)  เป็นของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์, Limit Material Type โสตทัศนวัสดุ  เป็น Project Medium  หากเป็นภาพยนตร์  สารคดี  คอนเสริร์ต  หรือท็อล์กโชว์  แต่หากต้องการประเภทที่เป็นการฟังอย่างเดียว  เช่น  เพลง  ฝึกภาษา  เสียงบรรยาย ก็ให้เลือก Meterial Type  เป็น Sound Record  (เพลง)  และ Spoken Record (ปาฐกถา การบรรยาย  ฝึกภาษา)  เป็นต้น
3)  ค้นจาก Keyword  (กรณีรู้ชื่อเรื่องคร่าว ๆ)
– พิมพ์คำค้นในช่องคำค้น  กรณีค้นด้วย Keyword  มักจะได้ผลการสืบค้นมาก  ให้ใช้ Modify Search  เพื่อ Limit Location  และ  Material Type ของโสตทัศนวัสดุ ตามข้อ 2)  จะใช้วิธีไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ค้น เพียงเท่านี้ก็จะได้รายการโสตทัศนวัสดุที่มีในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  และต้องอยู่ในสถานะ Onselves  จากนั้นก็จดเลขเรียกโสตทัศนวัสดุให้เจ้าหน้าที่บริการโสตฯ เพื่อยืมต่อไป

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร