เปิดเทอมวันแรกกับการให้บริการงานโสตทัศนวัสดุ

21 January 2017
Posted by Boonta Kijwang

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเทอมที่สอง ปีการศึกษา 2560  หอสมุดฯ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการวันแรกเช่นกัน  ซึ่งตารางเวรอยู่ปฏิบัติงานของบุคลากรหอสมุดฯ ที่มีหน้าที่ในแต่ละหน้าที่ใน 11 หน้าที่ ได้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเทอมนี้จะมีผู้ที่ถูกจัดให้มีหน้าที่อยู่เวรเพิ่มขึ้นอีก 1 คน คือ นายอนุจิตร ลบแย้ม  ซึ่งจัดให้มีหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ ซึ่งในหน้าที่อื่น ๆ จะได้ฝึกปฏิบัติงานให้เป็น และคล่องก่อน เช่น หน้าที่จัดชั้นหนังสือ  เมื่อฝึกจัดหนังสือได้คล่องและแม่นยำแล้ว จะได้จัดเวียนให้อยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดหนังสือและหน้าที่ตรวจทางเข้า และรับฝากของต่อไป  สำหรับตัวข้าพเจ้าต้องจัดเตรียมใบลงชื่อปฏิบัติงาน และใบลงเวลาพัก ใบรายงานเวรหัวหน้าเวรทั้งสองอาคาร ให้เรียบร้อย พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา  สำหรับเทอมนี้เปิดล่วงเวลาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2560  ทุกคนที่มีหน้าที่ของตนเอง ก็ได้มาตรวจสอบและเปลี่ยนเวร แลกเวร กัน   วันแรกมีผู้ใช้บริการมาใช้บริการที่งานยืม-คืนหนังสือ เป็นจำนวนมาก มาคืนหนังสือ และยืมหนังสือกันมากช่วงในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ มีมาไม่มากนัก ทั้งงานบริการโสตทัศน์ ก็ยังมีผู้ใช้มาใช้บริการไม่มากนัก เท่าที่สังเกต จะเป็นอย่างนี้ทุกเทอม วันเปิดเรียนในอาทิตย์แรก ๆ จะยังไม่มีนักศึกษามาใช้บริการมากสักเท่าไร  ต่อมาอาทิตย์ที่สองเริ่มมีนักศึกษามาใช้บริการโสตฯ มากขึ้น โดยเฉพาะห้องคาราโอเกะ มีผู้ใช้มาขอใช้บริการไม่ขาดสาย ทุกชั่วโมง เนื่องจากห้องคาราโอเกะได้ปิดให้บริการมาเป็นเวลา 90 วัน ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จสวรรคต  เพื่อแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่าน จึงงดการบันเทิง รื่นเริง   และเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ฝ่ายโสตฯ ได้ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นคาราโอเกะใหม่ มีเพลงใหม่ ๆ  มากมาย ผู้ใช้บริการชอบ  และมีผู้ใช้บริการมาขอใช้หูฟังไร้สาย เพื่อดูภาพยนตร์ ทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ
ผู้ใช้บริการมานั่งรอเพื่อจะเข้าร้องคาราโอเกะรอบต่อไป

ผู้ใช้บริการนั่งดูภาพยนตร์ โดยใช้หูฟัง

ห้องคาราโอเกะ ในวันเสาร์อาทิตย์ จะมากันเรื่อย ๆ ในช่วงบ่าย

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร