Big Cleanning Day # Sanamchandra Palace Library

23 November 2016
Posted by Boonta Kijwang

ในหนึ่งปี ถ้าจะมี Big Clean  กันสักหนึ่งครั้งก็ดีนะคะ ทำกันสักครั้งใหญ่  ไปเลย เอาว่าทุกฝ่าย/ งาน ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันในการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร   แต่ในครั้งนี้  เป็นนิมิตรหมายอันดี ที่พวกเราชาวหอสมุดฯ   ทำ Big Cleanning Day  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป ให้เกิดความประทับใจ นำทีมโดย หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ทุกหน่วยงานจะทำพร้อม ๆ กันในวันศุกร์ที่.7 ตุลาคม 2559. ทุกฝ่ายงาน ได้ส่งตัวแทนมาร่วมกันทำความสะอาดภายนอกอาคารหอสมุดฯ  ทำให้ภูมิทัศน์ภายนอกของหอสมุดฯ ดู่สวยงาม ร่มรื่น ไปถนัดตาเลยทีเดียว และยังมีการปลูกต้นไม้ประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อความสวยงามบริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดฯ เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้น อยากเห็นภาพแบบนี้ ที่ทุกคนร่วมด้วย ช่วยกัน มีความสามัคคีกัน ช่วยงานกันอย่างเต็มแรงและเต็มใจ  ไม่ว่าหอสมุดฯ จะมีงานอะไร มีกิจกรรมอะไร  เห็นความร่วมมือ ร่วมใจ ความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน  งานทุกงานออกมาดูดี  มีสาระทั้งด้านวิชาการ และความบันเทิง มีความสวยงาม  บุคลากรของหอสมุดฯ มีฝีมือทุกคน แล้วแต่ว่าใครจะถนัดทางไหน แต่ทุกคนก็ได้ลงมือมาช่วยกัน เพื่อให้งานสำเร็จได้ทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซุ้มรับปริญญา  งานเปิดบ้านห้องสมุด  งานวิชาการของหอสมุดฯ งานจัดนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญต่าง ๆ  งานค่ายเด็กห้องสมุดสุดหรรษา  และยังมีงานอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่กล่าวมาในที่นี้  เป็นที่น่าภูมิใจขององค์กร ที่มีบุคลากรที่เก่ง และมีคุณภาพ  เคยได้ยินคำชมเชยจากบุคคลจากภายนอกหน่วยงานอยู่เสมอ ๆ ว่า บุคลากรของหอสมุดฯ สำนักหอสมุดกลาง นี่เก่งจริง ๆ ไม่ว่างานไหน ทำได้สวยงามจริง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีเยี่ยมจริง ๆ
14543895_980118818783221_2295114748845970391_o 14590085_980117868783316_5259762202588257850_o 14590104_980116152116821_5267803288385622224_o
14500352_980118698783233_9051003423834854092_o 14500447_980116602116776_6743304026799099348_o 14500493_980117052116731_3734973763798046453_o 14524533_980119028783200_6355018216628550381_o 14525193_980119102116526_2510595937192997976_o 14542547_980117835449986_7520727910316178980_o 14556515_980117448783358_517784954075776300_o 14556596_980117245450045_3537323370023157504_o 14556688_980119018783201_652318573098853916_o 14560043_980117705449999_5727829717088067719_o 14560052_980116922116744_8511089360819251924_o 14560098_980117265450043_2036617830505869177_o 14560118_980117175450052_5208300479747159364_o 14560155_980118758783227_8942129605317673409_o 14567412_980117382116698_1683626374278939264_o 14570528_980117138783389_5980184632274701473_o 14570634_980118972116539_7879220494824693260_o 14570705_980119228783180_6198310934691349816_o 14570725_980117765449993_3851723973884714684_o 14589936_980118832116553_3451222534924187015_o 14590075_980118738783229_7010760166588351632_o 14608849_980117362116700_15066711379494476_o 14608893_980118585449911_3344280647977336545_o 14612431_980116998783403_3325112377436621730_o 14612529_980119132116523_4315872645243273664_o 14615630_980119202116516_8791415743801061478_o 14615675_980118582116578_3739908544124225845_o 14615871_980117332116703_8164595363847546086_o
14525087_980118055449964_637523204233813762_o 14612614_980118025449967_3411544549556296799_o
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร