ปฏิบัติการเพื่อป้องกันน้ำท่วมหอสมุดฯ

15 December 2016
Posted by Boonta Kijwang

ครั้งหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำ ไม่รู้ลืม  ตั้งแต่มาทำงานที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ นี้ ตั้งแต่ปี 2521  ปีที่มีน้ำท่วมไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย และข่าวก็แพร่มาว่าน้ำจะท่วมมาถึงจังหวัดนครปฐมด้วย และทางรัฐบาล ก็ให้แต่ละหน่วยงานเตรียมป้องกันสถานที่ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ต่างก็เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะมาถึง  ซึ่งในขณะนั้นหัวหน้าหอสมุดฯ (นางกาญจนา สุคนธมณี) ได้สั่งการให้บุคลากรหอสมุดฯ ทุกท่านช่วยกันเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วม ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารหอสมุดฯ รวมทั้งวัสดุการศึกษา ที่วางอยู่ใกล้กับพื้นห้อง ก็ได้ช่วยกันเตรียมมัด เพื่อขนย้ายไว้ที่สูง ๆ และเพื่อความสะดวกแก่การขนย้าย  และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง จดหมายเหตุ มศก. มาช่วยกันอย่างขันแข็ง นับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดียิ่ง ส่วนประตูเทางเข้า-ออกต่าง ๆ ทั้งสองอาคาร ได้นำทรายมาใส่ถุง แล้วผููกปากถุงให้แน่น แล้วขนย้ายนำมาวางกั้นไว้ที่ประตู และรูห้องน้ำ ท่อน้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันน้ำที่มาถึง ไม่รู้ว่าจะมาวันไหน เวลาใด สำหรับตัวดิฉันเองขณะที่ยังทำหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ ได้ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย/งาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และคอยมาสอดส่องดูแลภายนอกอาคารหอสมุดฯ ในยามกลางคืนเป็นครั้งคราว

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร