Archives

ไม่มีใครยอมใคร จึงต้องวัดใจ !

21 June 2013
Posted by maew

วัดใจ/วัดใจคน  ในที่นี้ขอใช้กับการขับขี่ยานพาหนะ เรื่องนี้เกิดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลาประมาณ 8.20 น.  ณ ห้าแยกวัดเสน่หา ตรงข้ามโรงเรียนพลตำรวจฯ (ขอเรียกชื่อเก่าที่ติดปาก)  พี่แมวขี่จักรยานติดเครื่อง ก็รถลิตเติ้ลฮอนด้า (คำเรียกชื่อเมื่อ 40 กว่าปี)  หรือรถป๊อป  (คำเรียกชื่อ …

การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยการสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ (2)

28 May 2013
Posted by maew

งานประชาสัมพันธ์ จะสำเร็จได้อย่างไร
1. ต้องคิดสร้างสรรค์ เช่น จัดสัมมนา ทำสกู๊ป ทำสารคดี ส่งเจ้านายเข้าประกวด ส่งแผนงานเข้าประกวด เป็นต้น ที่ผ่านมามีเฉพาะการแจกข่าว ถ่ายรูปส่งรูปลงประชาสัมพันธ์
2. ต้องปฏิบัติการคงเส้นคงวา ต้องยึดถือ อัตลักษณ์ของเราว่า คืออะไร ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ ต้องคำนึงถึง …

การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยการสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ (1)

28 May 2013
Posted by maew

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 ผู้เขียนมีโอกาสได้ฟังบรรยายเรื่องดังหัวข้อข้างต้น โดย รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา เป็นการบรรยายผ่าน Conference ดังนั้นทุกวิทยาเขตจะได้รับฟังทั่วถึงกัน แต่เสียดายที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นอกจากผู้บริหารแล้ว สายสนับสนุนวิชาการ มีผู้เขียน คุณนิรุทธ์ คุณกฤษฎา ผู้แทน ก.บ.ม. …

เหตุใดคนเราจึงป่วย เราจะดูแลตนเองได้อย่างไร?

30 January 2013
Posted by maew

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ได้มีโอกาสไปฟังการบรรยายเรื่อง เหตุใดคนเราจึงป่วย เราจะดูแลตนเองได้อย่างไร”     ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งบรรยายโดย “หมอเขียว” …

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวรรคตพระชนมายุ 89 พรรษา

16 January 2013
Posted by maew

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวรรคตพระชนมายุ 89 พรรษา โปรดหาคำตอบจากหนังสือชื่อ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”
 เลขเรียกหนังสือเพื่อการสืบค้น DS579.5 ต6ส73 ล.1 
 หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เขียนโดย นายเสนีย์อนุชิต ถาวรเศรษฐ ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้มีอายุ 63 …

เริ่มต้นเป็นนักอ่านกันเถอะ

ด้วยความที่พี่แมวต้องการให้ผ่านตาก่อนส่งขึ้นงานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด จึงทำให้พบทั้งหนังสือ วารสาร นิตยสาร CD-ROM ซึ่งหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้รับบริจาคโดยตรงและได้รับบริจาคผ่านมหาวิทยาลัย  มากมายหลากหลาย
วันนี้พบวารสารชื่อ “หนังสือ” ฉบับที่ 45 ปีที่ 10 เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2555 เป็นวารสารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหนังสือไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  ปกหน้าเป็นรูปของท่านองคมนตรี …

คุณคือใคร หัวหน้า หรือลูกน้องในมหาวิทยาลัย (3)

ตามพระราชบัญญัติฯ หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
1. ต้องม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
2. ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร