Tag Archives: วารสาร

เมื่อวารสารแปลงร่างเป็นหนังสือ

24 December 2012
Posted by Ekanong Duangjak

:mrgreen: เห็นชื่อเรืองอย่าเพิ่งตกใจ เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า ได้รับโจทย์คำถามมาว่า หากเราอยากจะวิเคราะห์หมวดหมู่วารสารที่เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเช่น วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  ลงในฐานข้อมูลทรัพยากรของหอสมุดฯ จะมีวิธีการทำเช่นไรให้เป็นมาตรฐาน โดยลงรายการและให้เลขหมู่ หัวเรื่องเหมือนหนังสือ สามารถยืม-คืนได้แบบหนังสือ  เนื่องจากในฐานของเรามีการลงรายการวารสารที่นำมาวิเคราะห์หมวดหมู่เป็นหนังสือที่หลากหลายและมากมายหลายอย่าง เมื่อได้รับโจทย์มาก็ต้องไปหาคำตอบ
จากการตรวจสอบข้อมูลในฐานฯพบว่า ในฐานข้อมูลของเรานั้นมีวารสารหลากหลายชื่อที่นำมาวิเคราะห์หมวดหมู่เป็นหนังสือ ดังนั้นจึงเริ่มจากวาสารชื่อที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากวารสารมหาวิทยลัยศิลปากรเป็นวารสารมีชื่อเรื่องและมีเนื้อหาในแต่ละฉบับแตกต่างกันไป ในฐานข้อมูลมีทั้งหมด 29 รายการ

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนสถานที่การให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือ
ชั้น 3 ประตูทางเข้าออกวารสารซึ่งเดิมประตูเปิดเข้าออกเพียงบานเดียว ก็ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ให้เปิดเข้าออกได้ทั้ง 2 บาน เพื่อความสะดวกในการเปิดเข้าออกของผู้ใช้บริการ และเมื่อมองเข้ามาจากโถงหน้าลิฟท์ก็จะได้ดูดีขึ้น
ประตูทางเข้าออกวารสารด้านโถงลิฟท์ ชั้น 3 ประตูเข้าออกวารสารมองจากด้านใน ชั้น 3
ชั้น 2 ปรับเปลี่ยนเอานิตยสารบันเทิงฉบับปัจจุบันซึ่งบริการอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล นำขึ้นมาบริการที่ชั้น 2 …

JOURNAL LINK

เล่าเรื่อง ความเป็นมาของ Journal Link ได้มีโอกาสไปประชุมงานวารสาร  ภายใต้หัวข้อ “เปิดตัวกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์คณะทำงาน ๒ กลุ่ม โดย มีฝ่ายวารสารและเอกสาร และฝ่ายบริการ  และเรื่อง Journal Link Change มีเราชาวหอสมุด ฯ sus …

100 Excellent Open Access Journals for Educators

เมื่อเดือนก่อน ที่จำไม่ได้ว่าเดือนไหน อ่านรายงานการประชุมของคณะทำงานวารสารเรื่องการรวมรวมรายชื่อวารสารออนไลน์
วันดีคืนดีก็มีคนเขียน blog เรื่องวารสารแบบฟรีๆ พอดิบพอดี จึงตามไปดูแหมช่าง excellent จริงๆ
ลองไปดูที่นี่ http://www.onlinecollege.org/2009/11/11/100-excellent-open-access-journals-for-educators/
ทั้งหมดได้จากการนำความรู้จากกิจกรรม IT Update มาใช้งานจริงเพื่อติดตามข่าวสารในแวดวงที่เราต้องรู้
เว็บไซต์นี้พอไปใส่ที่ facebook ของห้องสมุด มีคนตอบรับมาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย …

Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร