Tag Archives: วารสาร

รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ

1 October 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

      ดิฉันได้เคยรวบรวมรายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่หอสมุดฯ มีให้บริการและปรากฏชื่อในฐานข้อมูล TCI มาแล้ว จำนวน 145 รายชื่อ (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก  http://202.28.73.5/snclibblog/?p=64700)

         หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มีรายชื่อ

รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ

การส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ สิ่งสำคัญที่นักวิจัย นักศึกษาต้องพิจารณา คือ วารสารนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI  ส่วนวารสารจะต้องมี Peer Review หรือไม่นั้นไม่มีปัญหา เพราะวารสารที่สามารถไปมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI ได้ ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว เช่น การมีคณะกรรมการ Peer Review  ระยะเวลาและความสม่ำเสมอในการพิมพ์ …

ฉบับสุดท้าย

21 December 2017
Posted by sunee

       เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายแห่งปีเดินทางมาถึงแล้ว เป็นเดือนอำลาแห่งปี 2560 แล้วยังเป็นเดือนอำลาของสื่อสิ่งพิมพ์ระดับตำนานไปอีก 3 ชื่อ(3 หัว)ดังๆ คือ “ขวัญเรือน” “ดิฉัน” และ “คู่สร้าง-คู่สม” นิตยสารทั้งสามนี้จะวางแผงเป็นฉบับสุดท้ายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น ใจหายจริงๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและรักในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร โดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้รุ่นเก่าๆอย่างเรา มีนิตยสารนับสิบชื่อที่ต้องประกาศอำลาและปิดตัวเลิกผลิตในรอบปีนี้ ดิฉันเฝ้าติดตามข่าวคราวของการเลิกจัดพิมพ์ของสื่อสิ่งพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งปลายปี มีข่าวการปิดตัวแทบจะทุกเดือนเท่าที่รวบรวมมาได้มีดังนี้
    เดือนกุมภาพันธ์  :

100 ปี คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ผู้สร้างตำนานนิตยสารสตรีสาร

5 February 2016
Posted by sunee

“คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง” หรืออาจารย์นิลวรรณ ปิ่นทอง สำหรับผู้อ่านนิตยสารในยุคเมื่อยี่สิบปีที่ผ่านมาจะรู้จักท่านเป็นอย่างดี เพราะท่านเป็นบรรณาธิการนิตยสารที่นักอ่านยุคนั้นคุ้นเคยกันดีในชื่อของ นิตยสารสตรีสาร  การที่ระบุคำนำหน้าชื่อของท่านว่า “คุณ” ก็เพราะท่านเป็นสตรีโสดที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถจุลจอมเกล้า (หากมีคู่สมรสก็จะเป็นคุณหญิง) ท่านมีบทบาทและเป็นดาวดวงเด่นในวงการภาษาและหนังสือคนสำคัญที่สร้างนักเขียนขึ้นในโลกวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากมายเป็นที่ยอมรับของนักอ่านมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้หลากหลายคนด้วยกัน  เรามาย้อนรำลึกถึงท่านให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติและผลงานต่างๆที่ท่านเป็นผู้สรรค์สร้างไว้โดยสังเขปนะคะ
คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2458 …

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

9 October 2015
Posted by Kasinee Pensiri

สถานที่ทำการของงานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์จะอยู่ที่อาคาร มล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 3   งานบริการวารสารฯได้ปรับเปลี่บนสถานที่การให้บริการอยู่เสมอๆ  เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการและเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด  ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้เปลี่ยนสถานที่การให้บริการในส่วนต่างๆ ดังนี้
ชั้น 1  ชั้นวางวารสารวิชาการที่ยังไม่ได้เย็บเล่ม (ฉบับปลีก)  ซึ่งอยู่ติดกับด้านกระจกสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร มีวารสารให้บริการหลากหลายประเภทIMG_8479
ชั้น 2  ชั้นนิตยสารปัจจุบัน นิตยสารเย็บเล่มบันเทิง …

วารสารที่น่าสนใจในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ส.ค.57)

21 November 2014
Posted by Kasinee Pensiri

scan0001เพชบุระaseannikkei
scan0002international
 
 
 
 
 
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมางานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ได้แนะนำวารสารที่น่าสนใจซึ่งมีด้วยกัน 6 ชื่อ ดังภาพและได้เคยเผยแพร่แล้วใน facebook และผ่านหน้าจอทีวีภายในหอสมุดฯมาแล้ว ภายในของแต่ละฉบับมีเรื่องที่น่าสนใจมากมาย ผู้สนใจสามารถหาอ่านทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลาทีงานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ได้ตลอดเวลา  งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์จะแนะนำวารสารใหม่และวารสารที่น่าสนใจให้กับผู้ที่สนใจหรือต้องการค้นหาบทความในทุกๆเดือน…

รวบรวมรายชื่อวารสารที่จัดทำโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

20 June 2013
Posted by peekan

วารสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ที่ทันสมัย นำเสนอเรื่องราวใหม่ๆ ที่เป็นเหตุการปัจจุบันที่หาไม่ได้ในหนังสือ นอกจากจัดทำเป็นฉบับพิมพ์ (Print)  แล้ว ยังจัดทำเป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (elctronic journal)  เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น และการจัดเก็บ และให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
รวบรวมรายชื่อวารสารที่จัดทำโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรและปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
1. Silpakorn University Science …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร