บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

สถานที่ทำการของงานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์จะอยู่ที่อาคาร มล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 3   งานบริการวารสารฯได้ปรับเปลี่บนสถานที่การให้บริการอยู่เสมอๆ  เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการและเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด  ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้เปลี่ยนสถานที่การให้บริการในส่วนต่างๆ ดังนี้
ชั้น 1  ชั้นวางวารสารวิชาการที่ยังไม่ได้เย็บเล่ม (ฉบับปลีก)  ซึ่งอยู่ติดกับด้านกระจกสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร มีวารสารให้บริการหลากหลายประเภทIMG_8479
ชั้น 2  ชั้นนิตยสารปัจจุบัน นิตยสารเย็บเล่มบันเทิง หนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวานและชั้นวางหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา จะอยู่ด้านติดกระจกในแนวเดียวกัน  เมื่อเดินมาจากทางเชื่อมมองตรงไปจะเห็นทันทีและหากขึ้นบันไดชั้น 1 ประตูอาคาร มล. ปิ่นขึ้นมาชั้น 2 จะอยู่ทางซ้ายมือ   ส่วนแป้นอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันจะอยู่ตรงกันข้ามกับนิตยสารปัจจุบันซึ่งจะเป็นแนวยาวแถวเดียว  นอกจากนี้ยังมีวารสารเย็บเล่มภาษาต่างประเทศซึ่งอยู่ที่เดิม
IMG_8457
IMG_8455
IMG_8456
IMG_8458
IMG_8453
 
 
 
 
IMG_8163ชั้น 3  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการวารสารฯได้ 3 ทาง คือ 1) ประตูทางเข้าออกทางชั้น 3 ประตูนี้จะเปิดเวลา 8.30-16.00 น. ผู้ใช้บริการเข้าใช้ต้องสแกนบัตร  2) ประตูทางเข้าออกชั้น 1 อาคาร มล. ปิ่น (สแกนบัตรเข้าใช้เหมือนกัน) ขึ้นบันไดมาที่ชั้น 2 ก่อนแล้วไปต่อโดยใช้บันไดด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง  3) มาทางอาคารหอสมุดฯ โดยใช้ทางเชื่อมเพื่อมาอาคาร มล. ปิ่น ขึ้นบันไดด้านหลัง เมื่อถึงชั้น 3  จะพบวารสารวิชาการภาษาไทยและต่างประเทศฉบับปัจจุบัน จะอยู่ขวามือติดกับผนัง ซึ่งย้ายจากชั่นเตี้ยมาเป็นชั้นสูง ทางด้านซ้ายมือจะเป็นวารสารเย็บเล่มภาษาไทย  บริเวณห้องอ่านที่เคยบริการวารสารเดิมนั้นจะบริการโต๊ะอ่านเดี่ยว  และมีชั้นบริการวารสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ตู้โชว์จุลสาร วารสาร CD ที่น่าสนใจต่างๆ   และบอร์ดสาระน่ารู้ต่างๆจากวารสาร  มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้ผู้ใช้บริการสืบค้น เช่น  ดรรชนีวารสาร สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และรหัสวารสาร นอกจากนี้ยังบริการห้องกลุ่มอีก 3 ห้องซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่งานบริการวารสารฯ
IMG_8449IMG_8471
IMG_8459IMG_8450IMG_8452
IMG_8451

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร