หนึ่งในนักศึกษาฝึกงาน@หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์


น้อยคนนักที่จะทราบว่าดิฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์มาก่อน (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เดิมชื่อ “แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์”) โดยมาฝึกงานเมื่อปี พ.ศ. 2520 แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนักศึกษาฝึกงานรุ่นแรกของหอสมุดฯ หรือไม่
 
ดิฉันเป็นชาวอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา (บลว.รุ่นที่ 14) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  ก็สอบเข้าศึกษาต่อสายสามัญคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี โดยเลือกสายวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ไปสอบเข้าเรียนที่วิทยาลัยครูเพชรบุรี ระดับ ป.กศ.ต้น ซึ่งเมื่อเรียนจบระดับนี้ก็สามารถสอบบรรจุเป็นครูได้โดยต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 
การสอบเรียนต่อดิฉันสามารถสอบเข้าเรียนได้ทั้ง 2 แห่ง เมื่อปรึกษาพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วจึงตัดสินใจเลือกเรียนทางวิชาชีพครูเพราะเห็นว่าจบแล้วหางานทำได้เลย ส่วนการเรียนสายสามัญเป็นอะไรที่น่ากลัวต่อการสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยจึงสละสิทธิ์การเรียนที่นี่ไป
 
เมื่อเรียนจบ ป.กศ.ต้น ทางบ้านอนุญาตให้เรียนต่อ ป.กศ.สูง ได้โดยไม่ต้องรีบร้อนหางานทำ การเรียนระดับ ป.กศ.สูง นี้นักศึกษาต้องเลือกวิชาเอก วิชาโท ดิฉันเลือกเรียนเอกบรรณารักษศาสตร์เพราะคิดว่าคงหางานทำได้ง่าย และที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีเพิ่งเปิดสอนวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์เป็นปีแรก ดิฉันจึงเป็นนักศึกษาบรรณารักษ์รุ่นแรกของวิทยาลัยครูเพชรบุรี แต่ยังไม่เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสาขาบรรณารักษศาสตร์มีเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีแล้ว)

dav

ส่วนวิชาโท ดิฉันเลือกเรียนภาษาอังกฤษ โดยเบื้องต้นจะเลือกเป็นวิชาเอกเสียด้วยซ้ำเพราะอยากเจริญรอยตามพี่สาวที่เรียนจบปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษ  แต่ดิฉันก็ชอบวิชาบรรณารักษศาสตร์มากกว่าจึงเลือกเป็นวิชาเอก และเลือกภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท
 
การเรียนวิชาบรรณารักษศาสตร์ก่อนจบต้องมีการฝึกงานทางวิชาชีพตามหลักสูตร  และอาจารย์หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี ในขณะนั้น (อาจารย์สมบูรณ์ แก่นตะเคียน) ท่านเป็นเพื่อนกับหัวหน้าแผนกห้องสมุดฯ (คุณมาลินี ศรีพิสุทธิ์) จึงได้ติดต่อขอส่งนักศึกษามาฝึกงานที่แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ (ชื่อเดิมของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ในขณะนั้น) จำนวน 3 คน ซึ่งหัวหน้าแผนกห้องสมุดฯ ก็ไม่ขัดข้องยินดีให้นักศึกษามาฝึกงานได้  ดิฉันและเพื่อน ๆ อีก 2  คนจึงได้มาฝึกงานที่นี่  โดยได้รับการสอนจากบรรณารักษ์และพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ในการฝึกงานทุกงาน
 
เวลาที่มาฝึกงานคือ 1 เทอม (มี 3 เดือน) พวกเรามาฝึกกันเทอมที่ 2 ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. พ.ศ. 2520 เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งฤดูฝนในสมัยก่อนฝนตกจริงจังมาก พอบ่ายมาตั้งเค้าและฝนตกแรงมากแทบทุกวัน เสียงลมหวีดวิ้วกับใบไม้ต้นไม้เสียงดังลู่ลมน่ากลัวเหมือนที่เคยได้ยินในภาพยนตร์เกี่ยวกับปีศาจ บางครั้งน้ำฝนเจิ่งนองเต็มถนนจากหอสมุดฯ ไปถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยศิลปากร เจ้าหน้าที่ทำงานบางคนเมื่อเลิกงานล่วงเวลา (ปิดบริการหอสมุดฯ เวลา 21.00 น.) ก็จะจับปลาที่ลอยออกมาตามน้ำนองอยู่ตามถนนไปทำอาหารกัน ที่เห็นเพราะบางวันพวกเรานักศึกษาฝึกงานก็ได้อยู่ทำงานล่วงเวลากันด้วยและเลิกงานพร้อมกัน งานที่ทำก็แล้วแต่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกห้องสมุดฯ โดยมีบรรณารักษ์ควบคุมดูแลการทำงาน แต่ละวันจะมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ประจำจุด แล้วยังมีผู้ปฏิบัติงานนอกตารางด้วย พวกเราทำงานล่วงเวลาก็ได้รับเงินค่าจ้างด้วยเช่นกัน
 
 ที่พักระหว่างฝึกงาน หัวหน้าแผนกห้องสมุดฯ ได้มอบหมายให้พี่บรรณารักษ์คนหนึ่งติดต่อไว้ให้คือ หอพักจิตปราณี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ค่าหอพักประมาณเดือนละ 450 บาท เป็นห้องพัดลม พวกเราอยู่รวมกัน 3 คน หารค่าหอพักกันก็ตกเดือนละ150 บาทต่อคน สามารถเดินมาแผนกห้องสมุดฯ และกลับหอพักได้สะดวกสบาย หอพักมีร้านอาหารขายที่ใต้ถุนหอพักด้วย
 
วันเสาร์-อาทิตย์ พวกเราเคยได้ไปเที่ยวสนามหลวงกันสักครั้งสองครั้ง ค่ารถทัวร์เข้ากรุงเทพฯ คนละ 3 บาทเท่านั้น และต่อรถเมล์ไปสนามหลวง น่าจะประมาณ 50 สตางค์ ที่สนามหลวงมีของขายมากมายโดยรอบเดินกันเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจมาก เช่น หนังสือ เสื้อผ้า ของกินของใช้ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น 
 
ก่อนกลับจากการฝึกงาน หัวหน้ามาลินี ศรีพิสุทธิ์ ได้เอ่ยชวนว่าจบแล้วกลับมาทำงานที่นี่กันนะ  

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร