Category Archives: หนังสือและการอ่าน

การคัดเลือกหนังสือ

31 January 2019
Posted by peekan

หนังสือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่เกิดจากความรู้ ความคิด สติปัญญา และประสบการณ์ของมนุษย์ จัดทำเป็นรูปเล่ม ในเล่มหนึ่ง ๆ จะมีเรื่องเดียว หรือหลายเรื่อง และอาจเป็นเล่มเดียวจบ หรือหลายเล่มจบก็ได้หนังสือแบ่งตามลักษณะเนื้อหาได้ 5 ประการ คือ 
1.หนังสือสารคดี (non-fiction) หมายถึงหนังสือที่มุ่งให้ความรู้ ได้แก่หนังสือที่ให้ความรู้ทั่ว ๆ …

คนที่ทำงานเก่งที่สุดในโลก เขาทำอะไรกัน

7 December 2018
Posted by thitima


เมื่อได้เห็นชื่อหนังสือเล่มนี้ ดิฉันก็เกิดความสนใจอยากรู้ว่าคนที่ทำงานเก่ง ๆ เขาทำอย่างไรกัน
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียน (มาร์ก แซน บอร์น) เขียนจากเรื่องจริงของบุรุษไปรษณีย์ชื่อเฟร็ด เฟร็ดเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ทุ่มเทให้กับงานที่ไม่มีอะไรพิเศษอย่างการส่งจดหมายและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม…

โครงการดีๆ สู่ผู้รักการอ่าน "Sharing หนังสือเพื่อแบ่งปัน"

ก็จบลงไปแล้วนะครับ กิจกรรมทับแก้ววิชาการ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นทุกปีนะครับ สำหรับปีนี้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โดยเฉพาะฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ก็ได้จัดโครงการดีๆ มาร่วมด้วยกับโครงการ “Sharing หนังสือเพื่อแบ่งปัน”  เพื่อให้ผู้รักการอ่านและได้ให้หนังสือได้ออกสู่บรรดาผู้แสวงหาความรู้ทั่วไป ได้นำกลับไปอ่านเพื่อความรู้ ความบันเทิง แก่ท่านเองและอาจเล่าสู่เพื่อนฝูง พี่น้อง และสมาชิกในครอบครัว หรือแม้กระทั่งนำกลับไปใช้ในประเทศหรือสถาบันของท่าน…

มุมสบายๆ

29 August 2018
Posted by kobkul

          ห้องสมุด คือ คลังปัญญา คลังความรู้ เป็นสถานที่ที่ให้บริการทางวิชาความรู้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย เพราะห้องสมุดเป็นสถานที่เก็บรวบรวมของหนังสือ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ หรือบันเทิง เช่น นิตยสาร, นวนิยาย, เรื่องสั้น …

คิดนอกกรอบ : สอนและสร้างได้อย่างไร

การคิดนอกกรอบเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เราต้องมีมุมมองที่แตกต่างกับคนอื่น ซึ่งต้องเปลี่ยนวิธีคิด ลืมกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้หมด เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคทางความคิด เราควรให้ความสำคัญกับความคิดที่ผ่านมาในสมอง เพราะความคิดดีหรือไอเดียดีๆ จะแวบเข้ามาในหัวเราแล้วหายไป สิ่งนี้แหละที่เราควรใส่ใจและจดจำความคิดที่แวบเข้ามาให้ได้ สมองทั้ง 2 ซีก จะมีความคิดที่เป็นเหตุผล คิดวิเคราะห์ คิดคำนวณ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้าย ด้านขวาจะเป็นเรื่องดนตรี ศิลปะ เมื่อรวมตัวกันจะเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการอย่างลงตัว…

ยกเลิกการสมัครสมาชิกวารสารสุโขทัยธรรมธิราช

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ทำทำวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมความก้าวหน้า ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ และยังเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยจัดพิมพ์วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ให้สมัครสมาชิกวารสารในอัตราปีละ 80 บาท ได้รับวารสารจำนวน 2 เล่ม
 
    …

การเสื่อมสภาพ/ชำรุดของเอกสารและหนังสือ

25 February 2018
Posted by sunee

    เอกสาร หนังสือ นิตยสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่พิมพ์หรือเขียนลงบนกระดาษเมื่อผ่านพ้นกาลเวลาไปนานๆกระดาษก็จะเริ่มเปลี่ยนสภาพไปเช่น เหลืองกรอบ เปื่อยผุเป็นผง ขาดชำรุดง่าย ตัวหนังสือจาง ตัวอักษรหลุด เพราะกระดาษทุกชนิดทำจากพืช และพืชแต่ละชนิดที่นำมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น กระดาษที่มีโมเลกุลของเซลลูโลสมากความเหนียวของกระดาษก็มีมากขึ้นตามลำดับ หากกระดาษที่มีปริมาณของลิกนินสูงจะมีสีค่อนข้างเหลือง กระดาษมีความไวต่อแสงสว่าง ความร้อนโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลต(UV) สามารถที่จะทำปฏิกริยาทางเคมีทำให้สีและความเหนียวของกระดาษเปลี่ยนแปลงไปง่ายขึ้น สำหรับกระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตตามกรรมวิธีเพื่อให้ได้กระดาษที่ดูดซึมของเหลวได้น้อยลงมักจะมีสารที่เป็นแป้งหรือเจลลาตินผสมอยู่ที่เรียกว่าสารกันซึม

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร