Archives

ไม่มีอินเทอร์เน็ต

24 February 2019
Posted by Banjong Rungphan


ใครเคยเหมือนเราบ้าง เมื่อจะใช้เครื่องโน๊ตบุ๊คที่บ้าน ต้องการเข้าค้นหาที่ คุณGoogleหรือจะเข้าเว็บไซด์หอสมุดฯ แล้วหน้าจอเครื่อง ฟ้องคำว่า ไม่มีอินเทอร์เน็ต แล้วตัวเองไปต่อไม่ถูก ทำไม่ได้ นึกไม่ออกว่าต้องทำอย่างไร 
เพราะทุกครั้งที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโน๊ตบุ๊คที่ทำงาน สามารถเข้าใช้งานได้เลย หรือ บางครั้งที่เคยใช้เครื่อง        โน๊ตบุ๊คที่บ้าน จะใช้ให้หลานๆเปิดเตรียมไว้ให้ …

การบ่มมะม่วงสุก

อันนี้ขอออกตัวก่อนนะค่ะ ว่ามิใช่แม่ค้า เพียงแค่เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่เคยซึ้อผลไม้กิน ผลไม้บางชนิดก็ปลูกไว้กินเองบ้าง เมื่อมันแก่เราก็เด็ดหรือสอยมาไว้กิน ไว้แบ่งปันเพื่อนบ้าน พี่น้อง ซึ่งกันและกัน มีไม่มากมายถึงกับต้องนำไปขาย
ผลไม้ที่ปลูกไว้ มีหลายชนิด บางชนิดกินดิบดิบ บางชนิดต้องกินสุก จำพวกกินดิบเมื่อสอยมาจากต้นเราก็จำหน่ายจ่ายแจกไปตามบุคคลที่เราพอใจจะให้ ของก็หมดไป หมดภาระที่จะบริหารจัดการ หากเป็นผลไม้กินสุก นี่ซิที่จะเป็นภาระเราต้องมาบริหารจัดการมันให้ทันเวลาและหมดสิ้นไป 
ผลไม้บางชนิดแก่และสุกจากต้น …

ขนม โอว่โถ่ก้วย

23 February 2019
Posted by Banjong Rungphan

 วันหยุดตอนเช้า เราไปเที่ยวบ้านเพื่อนและเดินชมสวน บ้านของพวกเราจะอยู่นอกเขตเทศบาลค่ะ จึงมีที่ดินกันคนละเล็กละน้อยพอที่จะปลูกพืชผลกินได้ไว้ และเมื่อเห็นแปลงต้นเผือกที่ปลูกไว้ ทำให้ระลึกนึกถึงขนมและอาหารที่ทำมาจาก เผือก ซึ่งมีทั้งเป็นอาหารคาวและอาหารหวาน  เช่น เผือกทอด  เผือกหิมะ  เผือกกวน  เผือกเชื่อม  เผือกฉาบ  เผือกทอดกรอบ    เผือกแกงบวด  เผือกต้มจิ้มน้ำตาลทราย   ข้าวเหนียวย่างไส้เผือก  กุยฉ่ายเผือก ปลาต้มเผือก …

สถานะหนังสือ:การยืมได้

31 August 2018
Posted by Banjong Rungphan

หนังสือในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีหลากหลาย หลายสถานะและถูกเก็บอยู่หลายสถานที่ด้วยกัน มีทั้งหนังสือที่ระบุสถานะยืมออกได้และหนังสือที่ไม่สามารถยืมออกได้ และมีคำศัพท์ทางบรรณารักษ์บางคำหรือบางประโยคที่ผู้ใช้บริการอาจไม่เข้าใจ ซึ่งมีส่วนทำให้ผู้ใช้บริการเข้าไม่ถึงในส่วนที่หอสมุดฯให้บริการได้ ในที่นี้ขอกล่าวเฉพาะสถานะหนังสือของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หากจะมีของหอสมุด ต่างวิทยาเขตก็จะกล่าวเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
หนังสือในหอสมุดฯมีทั้งให้ยืมออกและไม่สามารถยืมออกได้ โดยให้ใช้ได้เฉพาะในหอสมุดฯเท่านั้น และหากผู้ใช้บริการต้องการใช้หรือจำเป็นต้องยืมออกในบางช่วงเวลา สามารถยืมได้ไหมและต้องทำอย่างไร…

ผู้สูงวัย อยู่อย่างไรให้มีสุข

30 August 2018
Posted by Banjong Rungphan

ผู้สูงวัย อยู่อย่างไรให้มีสุข
 เกษียณ  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายถึง “ สิ้นไป “ ซึ่งใช้เกี่ยวกับการกำหนดอายุ เช่น เกษียณอายุราชการ  หมายความถึงการสิ้นกำหนดเวลารับราชการหรือการทำงาน  โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศต่างๆในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย จะกำหนดให้บุคคลที่ทำงานภาครัฐ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องเกษียณอายุพ้นจากสภาพการทำงาน  เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนจากการตรากตรำทำงานมานาน …

แนะนำการสืบค้นหนังสือ

30 August 2018
Posted by Banjong Rungphan

ในช่วงแรกๆ ของการเปิดภาคการศึกษาต้นในแต่ละปี หอสมุดฯเราได้มีการต้อนรับลูกค้าใหม่ๆมากมาย โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ปี 1 ที่ได้มาเข้าใช้หอสมุดฯเพื่อค้นคว้า และยืมหนังสือไปอ่าน เพื่อความรู้หรือความบันเทิง สำหรับหอสมุดฯเราเมื่อมีลูกค้าเข้ามาเยือนก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์สินค้าที่เรามีให้บริการต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้หยิบใช้ได้ถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการ อันดับแรกๆที่เราควรแนะนำก็คือ การแสดงบัตรประจำตัว การแนะนำการสืบค้นหนังสือ เป็นต้น
เจ้าหน้าที่บริการยืม-คืนหนังสือ จะเป็นบริการแรกๆ ที่ได้สัมผัสกับนักศึกษาโดยตรง จึงต้องมีหน้าที่เกี่ยวกับการแนะนำการเข้าใช้หอสมุดฯ  การสืบค้นหนังสือและตอบคำถามในเบื้องต้นไปด้วย…

ขนมไทยบ้านเรา

29 August 2018
Posted by Banjong Rungphan

ในเทศกาลวันหยุด หลายวันที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อนๆ ที่เรียนสมัยมัธยมศึกษาต้น  สำหรับกลุ่มเราจะเรียกว่า กลุ่มสาว ศว.(จบจากโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจ้า) ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ ก็เรียกว่า กลุ่ม ศว. เพราะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง  กลุ่มนี้จะพบปะกัน 1 ปี 1ครั้ง แต่กลุ่มสาว ศว. นี้นัดพบได้ตลอดเวลาที่ว่างตรงกัน ตั้งแต่ …

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร