การบ่มมะม่วงสุก

อันนี้ขอออกตัวก่อนนะค่ะ ว่ามิใช่แม่ค้า เพียงแค่เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่เคยซึ้อผลไม้กิน ผลไม้บางชนิดก็ปลูกไว้กินเองบ้าง เมื่อมันแก่เราก็เด็ดหรือสอยมาไว้กิน ไว้แบ่งปันเพื่อนบ้าน พี่น้อง ซึ่งกันและกัน มีไม่มากมายถึงกับต้องนำไปขาย
ผลไม้ที่ปลูกไว้ มีหลายชนิด บางชนิดกินดิบดิบ บางชนิดต้องกินสุก จำพวกกินดิบเมื่อสอยมาจากต้นเราก็จำหน่ายจ่ายแจกไปตามบุคคลที่เราพอใจจะให้ ของก็หมดไป หมดภาระที่จะบริหารจัดการ หากเป็นผลไม้กินสุก นี่ซิที่จะเป็นภาระเราต้องมาบริหารจัดการมันให้ทันเวลาและหมดสิ้นไป 
ผลไม้บางชนิดแก่และสุกจากต้น เด็ดและสอยมา ก็นำไปกินได้เลย บางชนิดต่องนำผลมาบ่มให้สุกก่อนถึงจะกินได้และมีรสชาติหวานอร่อย อย่างเช่น มะม่วง เป็นต้น
มะม่วง มีหลายพันธุ์และมะม่วงเป็นผลไม้ที่กินได้ทั้งดิบและสุก ที่บ้านเราปลูกมะม่วงไว้ มี 3 พันธุ์  คือ เขียวเสวย อกร่อง น้ำดอกไม้ สำหรับเขียวเสวยเป็นมะม่วงกินดิบ เมื่อแก่แล้วสอยกินและนำไปแจก แบ่งปันคนอื่นหมดแล้ว ส่วนมะม่วงอกร่อง และ น้ำดอกไม้ เป็นมะม่วงที่ต้องกินสุก จึงต้องมีการบ่มมะม่วงก่อน แม้ที่บ้านจะมีมะม่วงไม่มาก แต่ต้องการให้สุกพร้อมกันทุกๆลูก จะได้นำไปแบ่งปันเพื่อนๆ พี่น้อง และตัวเอง (จะได้กินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ) ซึ่งวิธีการบ่มมะม่วงของเรานี้ได้รับการแนะนำมาจากคุณแม่ เมื่อทดลองทำแล้วได้ผลดี มะม่วงสุก สีสวย หวานอร่อย ทุกบ้านที่มีมะม่วงปลูกไว้เอง ก็สามารถบ่มด้วยตัวเองได้ เพราะที่บ้านมีวัสดุอุปกรณ์อยู่บ้างแล้ว
การบ่มมะม่วง 
ต้องทำและเตรียมอะไรกันบ้าง 
1.มะม่วง เมื่อสอยลูกมะม่วงจากต้น ให้ดูมะม่วงที่แก่จัด โดยที่ขั้วมักจะเป็นสีน้ำตาลไหม้เกือบดำ และสีของมะม่วงจะเป็นสีเข้มหากมะม่วงมีสีและขั้วแบบนี้เมื่อสอยลงมาจะได้มะม่วงที่หวานอร่อยมากๆ มะม่วงที่เพิ่งสอยลงมาใหม่ๆจะมียางมาก ถ้าปล่อยให้ยางจับลูกมะม่วงจะทำให้ผิวไม่สวยและเมื่อสุกแล้วจะเสียง่าย ควรจับลูกมะม่วงคว่ำหัวลงกับผ้าหรือกระดาษ ปล่อยให้ยางไหลลง

มะม่วง

2.กล่อง/ลังกระดาษหรือตะกร้า และกระดาษหนังสือพิมพ์    เตรียมภาชนะเพื่อบ่มมะม่วง โดยนำกระดาษหนังสือพิมพ์ปูลองที่ก้นกล่อง/ลัง หรือตะกร้า ที่เตรียมไว้
ตะกร้าและหนังสือพิมพ์

3.ถ่านแก๊ส สำหรับบ่ม ให้นำถ่านแก๊ส ขนาดเท่าหัวแม่มือ 1-2 ก้อน(มากน้อย ให้ดูสัดส่วนจำนวนมะม่วง)ห่อกระดาษให้มิดชิดและนำไปวางตรงกลางก้นกล่อง/ลังหรือตะกร้า
ถ่านแก๊ส

ห่อถ่านแก๊ส

4.เมื่อเตรียมภาชนะพร้อมแล้ว จึงนำผลมะม่วงวางนอนเรียงติดกันเป็นชั้นแรกก่อน แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นฝอยชิ้นเล็กๆวางทับบางๆและนำผลมะม่วงวางนอนเรียงชั้นที่สองหรือชั้นที่สาม ตามจำนวนผลมะม่วงหรือขนาดของภาชนะที่ใส่ได้ แล้วปิดกระดาษหนังสือพิมพ์และใช้ผ้าปิดทับอีกชั้นเพื่อป้องกันลมเข้า นำไปเก็บไว้ในที่ร่ม ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน 

5.เปิดกระดาษหนังสือพิมพ์และผ้าออก มะม่วงที่แก่จัดเริ่มสุก ผิวมะม่วงจะมีสีเหลืองและสม่ำเสมอตลอดผล เมื่อนำมาปอกกิน จะมีรสชาติหวาน อร่อยมากๆ  หากต้องการให้หวานสนิทมากยิ่งขึ้น เมื่อนำออกจากที่บ่มไว้ ให้ผึ่งมะม่วงไว้อีก 1คืน  จะได้รสชาติมะม่วงหวานยิ่งขึ้น

 
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร