Tag Archives: วัด

วัดสีแยกเจริญพร

      วัดสี่แยกเจริญพร    

      วัดสี่แยกเจริญพรตั้งอยู่ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ นายเล็ก คงแจ่ม และพรรคพวกได้ยกที่ดินจำนวน ๖ …

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

  วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

          เป็นวัดโบราณซึ่งมีแท่นหินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นี่ ในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์ฯลฯ และ ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นต้น ลักษณะเด่นตั้งอยู่ในป่าดงทึบของรังไม้ที่เทือกเขา2หย่อมเรียกว่าพระแท่นดงรัง พบในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ประวัติ ตามตำนาน อันเป็นคติที่เชื่อกันว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังแว่นแคว้นต่าง ๆ ภายนอกประเทศอินเดีย …

เที่ยวไหว้พระ (วัดหินแท่นลำภาชี)

ได้ไปเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี และไหว้พระที่วัดหินแท่นลำภาชี   ก่อนจะไปก็ได้ค้นหาข้อมูลว่าวัดนี้ตั้งอยู่ที่ไหน เพราะเป็นวัดที่เลื่องชื่อที่มีอุโบสถสวยงามที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี   มาถึงก็ไม่ผิดหวังสวยงามตามคำลำลือจริงๆ  มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถ  อุโบสถมีลักษณะสีขาวทั้งหลังสวยงามมากมีชื่อว่า  ‘โบสถ์สำเภาแก้วร้อยล้าน ‘  และขนาบข้างด้วยรูปเรือสีขาวเหมือนกันทั้ง 2 ข้างมีลักษณะเหมือนเรืออนันตนาคราช  เรียกว่า  ‘เรืออนันตนาคราชลักษมี’   ภายในอุโบสถร่มรื่นเย็นสบาย เงียบสงบ มีผู้คนมาไหว้พระถ่ายรูปและชมความงามของวัดนี้ไม่ขาดสาย
 …

วัด (จ. พระนครศรีอยุธยา)

5 June 2019
Posted by Kasinee Pensiri

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสไปทำบุญและไหว้พระในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัดมากมายที่เป็นวัดโบราณและเป็นที่เคารพสักการะของชาวพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สังเกตได้จากชาวต่างชาติที่มา  และในช่วงวัดหยุดยาวๆจะมีผู้คนไปไหว้พระและทำบุญมากเป็นพิเศษ วัดที่ไปไหว้พระและเที่ยวชมโบราณสถานได้แก่
วัดมงคลบพิตร    เป็นวัดอารามหลวงอยุู่ที่ตำบลประตูชัย ที่เก่าแก่ในเขตกำแพงเมือง ภายในวิหารมีพระมงคลบพิตร เป็นพระประธานขนาดใหญ่ …

วัดถ้ำเขาวง อุทัยธานี

วัดถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อยู่ห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3011 จะผ่านทางโค้งศาลเจ้าพ่อเขารักแล้วมาตัดกับสามแยกให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขาวง ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางแยก เข้าไปประมาณ 300 เมตร ตัววัดเป็นอาคาร 4 …

ปราสาทนครหลวง วัดนครหลวง

ปราสาทนครหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ในเขตตำบลนครหลวง เดิมเป็นตำหนักที่ ประทับของกษัตริย์ในระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จไปลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูนในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเมื่อพ.ศ.2147 พระองค์โปรดให้ช่างถ่ายแบบมาจากปราสาทศิลาที่เรียกว่า “พระนครหลวง” ในกรุงกัมพูชา นำมาสร้างใกล้กับวัดเทพจันทร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชา กลับมาเป็นประเทศราชอีก แต่สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยประการใดไม่ปรากฏ ต่อมาจึงมีผู้สร้างมณฑปและ พระบาทสี่รอยขึ้นบนปราสาทนี้ ส่วนตำหนักที่สร้างอยู่ข้างปราสาทนี้ได้ปรักหักพังไปหมดแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีฯเปิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘…

ท่องเที่ยวภาคใต้ วัดพะโคะ

   
  

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร