วัด (จ. พระนครศรีอยุธยา)

5 June 2019
Posted by Kasinee Pensiri

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสไปทำบุญและไหว้พระในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัดมากมายที่เป็นวัดโบราณและเป็นที่เคารพสักการะของชาวพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สังเกตได้จากชาวต่างชาติที่มา  และในช่วงวัดหยุดยาวๆจะมีผู้คนไปไหว้พระและทำบุญมากเป็นพิเศษ วัดที่ไปไหว้พระและเที่ยวชมโบราณสถานได้แก่
วัดมงคลบพิตร    เป็นวัดอารามหลวงอยุู่ที่ตำบลประตูชัย ที่เก่าแก่ในเขตกำแพงเมือง ภายในวิหารมีพระมงคลบพิตร เป็นพระประธานขนาดใหญ่ 

วัดมงคลบพิตร

วัดมหาธาตุ  เป็นปูชนียสถานวัดพระอารามหลวงที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงในพื้นที่ตำบลประตูชัย   สิ่งที่โดดเด่น คือเศียรพระพุทธรูปในรากไม้เป็นพระพุทธรูปที่เหลือแต่เศียร สำหรับองค์นั้นหายไปวางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร ใครจะถ่ายรูปจะต้องนั่งลงห้ามยืน เดินรอบวัดมหาธาตุนึกถึงประวัติศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าพม่าจะโหดร้ายได้ถึงขนาดนี้เสียดายวัดวาอารามที่เป็นปูชนียสถานของไทยเรา   ตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีค่าเข้าชมคนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท เข้าชมต้องแต่งกายสุภาพนะจ๊ะ

 
 
 
 
 
 
วัดใหญ่ชัยมงคล     เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดวัดหนึ่ง เพราะเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา มีสวนหย่อมให้ได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากได้ไหว้พระแล้ว   จึงเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเจดีย์องค์ใหญ่ที่เรียกว่า “เจดีย์ชัยมงคล”  เป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเหล่าทหาร  เป็นวัดที่สวยงามมีผู้คนเข้ามากราบไหว้พระและขอพรเป็นจำนวนมาก
 
    

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร