วัดสีแยกเจริญพร

      วัดสี่แยกเจริญพร    

      วัดสี่แยกเจริญพรตั้งอยู่ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ นายเล็ก คงแจ่ม และพรรคพวกได้ยกที่ดินจำนวน ๖ ไร่ ให้สร้างวัด พระอาจารย์ลำเจียก เจ้าคณะตำบลในสมัยนั้น ให้ตั้งวัดและให้ชื่อว่าวัดสี่แยกเจริญพร ปัจจุบันมีพระครูสังฆรักษ์คณิสร หรือพระอาจารย์เทพ อายุ ๔๕ พรรษาที่ ๑๕ เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๘

     ด้วยเหตุที่วัดสี่แยกเจริญพรร้างการเป็นเจ้าอาวาสมานาน ขณะเดียวกันเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสเข้ามาใหม่ก็อยู่ได้ไม่นาน ทำให้การพัฒนาวัดไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างโบสถ์ผ่านมากว่า ๑๐ ปี ผ่านมาหลายเจ้าอาวาส ก็ยังสร้างไม่เสร็จ ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระครูสังฆรักษ์คณิสร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ตั้งใจพัฒนาปรับปรุงวัดมาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหยุด

     พระอาจารย์เทพ บอกว่า แรกเริ่มที่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มีปัญหาที่ต้องเก็บแก้มากมาย โดยเฉาะเรื่องหนี้สินค้างค่าก่อสร้างโบสถ์ รวมทั้งเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดินของวัด ซึ่งกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จต้องใช้เวลากว่า ๑ ปี ขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดสร้างเมรุซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการสร้างโบสถ์นั้น เนื่องจากการก่อสร้างโบสถ์ในช่วงแรกไม่มีการควบคุม รวมทั้งมีการเปลี่ยนช่างก่อสร้างหลายชุดทำให้โบสถ์ไม่ได้สัดส่วน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาไม่สมส่วน เมื่อปรับปรุงแบบครั้งแรกก็ไม่สร้างสร้างต่อได้ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำรั่ว ในที่สุดจึงตัดสินใจรื้อส่วนที่เป็นหลังคาโบสถ์ออกทั้งหมด พร้อมกับเปลี่ยนรูปแบบช่อฟ้า หางหงส์ รวมทั้งใบระกาเป็นสเตนเลสทั้งหมด โดยมีความตั้งใจว่าจะสร้างต่อให้เสร็จภายใน ๓ ปี ใช้งบประมาณกว่า ๑๐ ล้านบาท ข้อมูลจาก   http://www.phateaw.com/

 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร