Tag Archives: ธรรมะ

วีรบุรุษ 6 วัย

18 June 2014
Posted by Sukho

     “ชีวิต…..มีเพียงแค่นี้หรือ?”

     1. วัยก่อนเข้าโรงเรียน เป็นวัยถือว่าพ่อแม่คือวีรบุรุษ – วีรสตรี ถ้าลูก – กลัว – หิว – ขับถ่าย – ดีใจ – เสียใจ ฯลฯ จะเรียกหาพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เป็นดวงใจ …

ธรรมะสัจสัตว์

29 May 2014
Posted by Aree Piyarattanawat

สัจจะความจริงประการหนึ่งที่ทุกชีวิตที่มีวิญญาณครองต้องประสบคือ ความตาย แม้ชีวิตอื่นหรือจิตวิญญาณอื่นที่ไม่ได้มีลมหายใจ ไม่ได้มีวิญญาณครอง ก็ต้องแปรผันไปตามกฎแห่งอนิจจังทุกขัง อนัตตา แล้วสิ่งใดกันที่เราควรกระทำ ทั้งๆ ที่ทราบอยู่แน่ชัดแล้วว่า ในวันใดวันหนึ่งเราจะต้องตาย “ยิ่งอ่อนแอ ปัญหาต่างๆ ยิ่งได้ใจ” พลังแห่งความสามารถของมนุษย์ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในของแต่ละบุคคลมีมากมาย มหาศาล หากได้นำออกมาใช้คงเกิดประโยชน์ บุคคลนำพลังนี้มาใช้ได้อย่างเต็มที่ ความปรารถนายิ่งใหญ่เพียงไรย่อมสำเร็จได้อย่างแน่นอน
ชีวิตก็เหมือนกับเส้นกราฟ มีขึ้นแล้วก็มีลงเป็นเรื่องปกติ …

เคล็ดลับดับทุกข์

12 November 2013
Posted by Aree Piyarattanawat

ขณะที่ท่านกำลังได้อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ ได้ฟังธรรมะของท่าน พระอาจารย์ ว.วชิรเมธีแล้ว จิตใจของท่านก็จะชุ่มชื่น เย็นสบาย และปิติยิ่งเมื่อได้อ่านอย่างพินิจ พิจารณา ท่านก็จะได้มีจิตใจที่ยิ่งเพลิดเพลินดื่มด่ำไปกับข้อธรรมะตรงหน้า ธรรมะของท่านพระอาจารย์ ว.วชิรเมธีเป็นที่จับใจและทั้งกระทบต่อจิตใจของท่านทั้งหลาย หลายครั้งที่อ่านในยามดึก
จนผ่านเวลาไปถึงรุ่งเช้าด้วยมีจิตใจจดจ่ออย่างมีสมาธิ ราวเวลาหยุดนิ่งอยู่กับที่ ความง่วงงุนงงที่น่าจะเป็นไม่เคยปรากฏ และหลายครั้งที่เราต้องร้องไห้ ความงดงามและความรัก ความผูกพันระหว่างท่านพระอาจารย์กับแม่ทำให้ฐานะลูกๆ คนหนึ่งแล้ว หวนตระหนัก …

พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช

4 November 2013
Posted by Kasorn Sansuwan

ขอแนะนำหนังสือพระนิพนธ์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) ทรงเริ่มสร้างผลงานทางวิชาการมาตั้งแต่ยังทรงเป็นพระเปรียญ โดยการทรงนิพนธ์เรื่องทางพระพุทธศาสนาในลักษณะต่างๆ ลงพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่างๆ ต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของพระองค์ จึงมีเป็นจำนวนมากไม่น้อยกว่า 150 เรื่อง พระนิพนธ์เรื่องสำคัญที่ควรกล่าวถึง มีดังนี้
01(1) “หลักพระพุทธศาสนา” พระนิพนธ์เรื่องนี้ทรงนิพนธ์เมื่อ พ.ศ.2502 …

10 วิธีทำบุญ ยิ่งทำยิ่งสุข

17 October 2013
Posted by Kasinee Pensiri

การใช้ชีวิตเร่งรีบอย่างเช่นทุกวันนี้ ทำให้ผู้คนห่างวัด ห่่างธรรมะ ห่างความสุข แต่มีวิธีสร้างสุขแบบยั่งยืน ทำเมือ่ไร อิ่มใจ อิ่มบุญ อิ่มสุข  คือ
1) ให้ทาน   คือ การให้ การสละหรือการเผื่อแผ่แบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นและไม่ว่าจะให้ใครก็ถือเป็นบุญทั้งสิ้น การให้เป็นการลดความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่และความคับแค้นในจิตใจให้น้อยลง  ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ …

อ่านหนังสือวันละเล่ม "นรก สวรรค์ ท่านเลือกได้ ฉบับฉลองพุทธชยันตี เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

หนังสือเล่มนี้มีหน้าปกเป็นภาพพระพุทธเจ้า พร้อมตราสัญญลักษ์ฉลองพุทธชยันตรี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้  มีขนาดความสูง ๓๗ ซม. ภาพสีสวยงาม หน้าปกใน  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกีี่ยวกับหนังสือ “นรก   สวรรค์ ท่านเลือกได้”
เป็นหนังสือที่ดีมีประโยชน์ ผู้ทำมีวิริยะอุตสาหะมาก  เป็นการเสียสละอย่างยิ่ง …

คนเลี้ยงไก่

19 February 2013
Posted by Kalayanapong

มีนิทานเรื่องคนเลี้ยงไก่ จากหลวงพ่อชา มาเล่า (ที่จริงลอกมา)   : )  มีคนเลี้ยงไก่อยู่ 2 ประเภท คนแรกทุกเช้าจะเอาตะกร้าเข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงไก่แล้วก็เก็บ ขี้ไก่ ใส่ตะกร้ากลับบ้าน แล้วทิ้งไข่ไก่ให้เน่าไว้ในโรงเรือน เมื่อเอาขี้ไก่กลับถึงบ้าน ทั้งบ้านก็เหม็นหึ่งไปด้วยกลิ่นขี้ไก่  คนทั้งบ้านต้องทนกับกลิ่นเหม็น !!!
คนเลี้ยงไก่คนที่ 2 เอาตะกร้าเข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงไก่เก็บไข่ไก่ใส่ตะกร้าเอากลับบ้านเขา …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร