รับคืนหนังสือ

28 June 2019
Posted by wassana

การรับคืนหนังสือมีหลายกรณี เช่น รับคืนหนังสือจากตู้หน้าหอสมุดฯ รับคืนหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ รับคืนหนังสือส่งมาจากหอสมุดท่าพระ ส่งหนังสือมาจากหอสมุดวิทยาเขตเพชรบุรี และส่งหนังสือมาทางไปรษณีย์ วิธีรับคืนแต่ละที่จะแตกต่างกัน ไม่เหมือนมาที่เคาน์เตอร์ ยืม คืนโดยตรง
การรับคืนที่เคาน์เตอร์ ผู้ใช้จะดูหน้าจอไปพร้อมๆ กับเจ้าหน้าที่ และจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ามีหนังสือค้าง เกินกำหนดหรือไม่เกินกำหนด หรือคืนหมดแล้ว ถ้าเกินกำหนดจะแจ้งผู้ใช้และออกใบเสร็จให้ มีบางรายแจ้งว่ารอสักครู่ไปกดเงินก่อน จะรอผู้ใช้ถึงจะออกใบเสร็จให้
การรับคืนหนังสือจากตู้หน้าหอสมุดฯ จะมี 2 ตู้ ตู้แรกที่จะเดินเข้าปราะตูหอสมุดฯ จะอยู่ทางขวามือเป็นชั้นไม้อยู่ติดกับฝาผนัง อีกตู้จะอยู่ประตูทางเข้าด้านข้าง สำหรับเจ้าหน้าที่สแกนบัตร เมื่อไขตู้มาแล้วจะทำรับคืนในระบบ โดย Backdate ย้อนหลังให้ 1 วัน และเขียนลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน เขียน ชื่อนักศึกษา บาร์โค้ดหนังสือ ถ้ามีค่าปรับเขียนค่าปรับไว้ด้วย
การรับคืนหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์จะมี 2 ตู้ เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องของหอสมุดฯ จะเป็นผู้ไขแล้วนำมาให้ ก็จะทำวิธีรับคืนเหมือนกับที่ไขมาจากตู้หอสมุดฯ
การรับคืนหนังสือส่งมาจากท่าพระ และเพชรบุรี ทางท่าพระ และเพชรบุรี รับคืนแล้ว ทำ In Transit เพื่อส่งกลับมาสนามจันทร์ เมื่อมาถึงสนามจันทร์ ต้องไปทำคืนที่หน้าจอ Check In (No Patron) เพื่อปลด In Transit
การรับคืนหนังสือส่งมาทางไปรษณี เมื่อหนังสือถูกส่งมาถึงหอสมุดฯ หอสมุดฯ ทำรับคืนหนังสือ โดยดูตราประทับส่งทางไปรษณีเป็นวันที่ส่งคืน เขียนลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน เขียนชื่อนักศึกษา บาร์โค้ดหนังสือ ถ้ามีค่าปรับเขียนค่าปรับไว้ด้วย

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร