ขุดลอกคลองแม่น้ำเพชรบุรี

17 July 2019
Posted by wassana


โครงการขุดลอกคลองแม่น้ำเพชรบุรี นำโดยกองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับกรมการทหารช่าง กรมเจ้าท่า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันสาธารณภัย จังหวัดได้นำรถขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี และรถบรรเทาสาธารณภัย มาเตรียมความพร้อมอยู่ที่วัดบันไดทอง โดยเริ่มขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง ไปสิ้นสุดที่ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร แม่น้ำเพชรบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักที่รับการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน ผ่านอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง ลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบ้านแหลม และเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีได้รับผลจากอุทกภัยติดต่อกันมา 3 ปีซ้อน เนื่องจากแม่น้ำเพชรบุรี ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลในช่วงที่ฝนตกหนักและน้ำถูกปล่อยจากเขื่อน ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและไร่นาของประชาชนเกิดความเสียหายมากมาย ในปัจจุบันพบว่าแม่น้ำเพชรบุรีมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นขวางทางน้ำมาก และการขุดลอกคลองไม่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้การระบายน้ำไม่ทันที่จะไหลลงสู่อ่าวไทย 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร