ขั้นตอนการเพิ่ม Location lbsus

 
การเพิ่ม Location ทางหอสมุดสาขาวังท่าพระ เป็นผู้ทำดรรชนีวารสารมาแล้ว หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน คือ ต้องเพิ่ม Location ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เข้าไปในบทความที่มีอยู่แล้ว วิธีการคือต้องคีย์ทุกบทความในตัวเล่ม บางบทความก็ไม่ได้ทำก็ไม่ต้องเพิ่ม Location lbsus
ขั้นตอนการเพิ่ม Location lbsus ในชื่อวารสาร

       1. คีย์ชื่อวารสารที่ต้องการเพิ่ม      

      2. ดับเบิลคลิกที่ชื่อวารสาร เพื่อดูรายการทั้งหมด

       3. ปรากฏรายการที่ต้องเพิ่ม

       4. เริ่มคลิกรายการแรก ไปที่ Edit

        5. พบว่ายังไม่มี Location lbsus

        6. ดัลเบิลคลิก Location multi

      7. คลิก Add Location 1 ครั้ง

      8. เลือก lbsus Sanamchandra Palace Library คลิก O.K.

       9. คลิก Save
เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่ม Location lbsus 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร