อนุสรณ์สุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย เพชรบุรีวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จะถูกกำหนดให้เป็นวันสุนทรภู่ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนเห็นคุณค่าของวรรณกรรม ศาลาท่าน้ำวัดพลับพลาชัยจะมีรูปปั้น สุนทรภู่ ซึ่งเป็นจุดที่สุนทรภู่ได้เคยล่องเรือผ่านมา ตามนิราศเมืองเพชร อันเป็นนิราศเรื่องสุดท้ายของท่าน มีลักษณะเป็นศาลาไม้ทรงไทย ตั้งอยู่ริมตลิ่ง มีสะพานท่าน้ำและบันไดทอดลงไปในแม่น้ำ ท่าน้ำของวัดพลับพลาชัย เป็นท่าขึ้นลงเรือของเพชรบุรีในสมัยโบราณ ดังคำกลอนสุนทรภู่ว่าไว้
ถึงคุ้งเคี้ยวเลี้ยวลดชื่อคดอ้อย 
ตะวันคล้อยคล้ำฟ้าในราศี
ค่อยคล่องแคล่วแจวรีบถึงพริบพรี 
ประทับที่หน้าท่าพลับพลาชัย
วัดพลับพลาชัยเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมันกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่กลางเมืองเพชร มีถนนตัดผ่านแบ่งเขตวัดออกเป็นสองฝั่ง ด้านหลังอยู่ติดกับถนนคลองกระแชง เป็นแหล่งรวมงานศิลปชั้นเลิศ ที่โดดเด่นเห็นได้จากภายนอกคือปูนปั้นฝีมือช่างเมืองเพชร ที่มีความละเอียดอ่อนงดงาม ส่วนด้านในวิหารเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่อายุกว่า 100 ปี ถูกเก็บรักษาอย่างดีจัดแสดงให้ชม
ประชาชนส่วนมากจะนิยมไปไหว้พระที่วัดมหาธาตุ ซึ่งวัดมหาธาตุอยู่ติดกับวัดพลับพลาชัย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนไปเที่ยวชมวัดพลับพลาชัย มีสิ่งที่น่าสนใจ และสวยงามน่าค้นหามากมาย  ปัจจุบันบริเวณศาลาท่าน้ำวัดพลับพลาชัยยังมีอนุสาวรีย์ของสุนทรภู่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี  ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร