Dynamic Microphone

    Shure SV100 เป็นไมโครโฟนที่จะกล่าวถึงอีกตัวเพราะพึ่งได้รับมาใหม่ ไมโครโฟนตัวนี้จะใช้งานประจำการอยู่ที่ห้องคาราโอเกะ จากข้อมูลที่ระบุอยู่ข้างกล่องบอกไว้ว่า เป็นไมโครโฟนชนิดไดนามิค (Dynamic Microphone) ไมโครโฟนชนิดนี้ใช้หลักการของคลื่นเสียงที่มากระทบแผ่นไดอะแฟรมของไมโครโฟน ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของขดลวดผ่านสนามแม่เหล็ก เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมา ส่งผ่านสายนำสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง และ ลำโพง

     ไมโครโฟนไดนามิค ชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ให้คุณภาพเสียงที่ครอบคลุมทุกย่านความถี่ และให้ความคงทนสูง เหมาะกับงานแทบทุกประเภท และมีรูปแบบการรับเสียง (Polar Patterns) แบบ คาร์ดิออย (Cardioid Directional)

     ไมโครโฟนที่มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Cardioid จะเน้นรับเสียงจากทางด้านหน้าได้ดีที่สุด ส่วนด้านข้างจะรับเสียงได้น้อยและจะค่อยๆ ลดลงมาจนถึงด้านหลังจะรับเสียงได้น้อยมากๆ ทำให้ป้องกันเสียงอื่นๆ ที่จะมารบกวนจากทางด้านข้าง และด้านหลังได้ดี

     สิ่งที่มากับไมโครโฟนก็จะมีสายนำสัญญาณ 1 เส้น ที่มีขนาดความยาว 15 ฟุต หรือ 4.5 เมตร ปลายสายนำสัญญาณด้านหนึ่งจะเป็นหัวขั้วแบบ XLR ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับตัวไมโครโฟน ส่วนปลายสายนำสัญญาณอีกด้านจะเป็น หัวขั้วแบบ Phone Jack หรือ 1/4″ ที่ใช้สำหรับต่อไปยังเครื่องขยายเสียง และ ลำโพง

ไมโครโฟน Shure SV100 

สวิทช์ เปิด-ปิด เสียง

สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดได้

ขั้วแบบ XLR

ด้านหน้าของไมโครโฟนจะเน้นรับเสียงได้ดีที่สุด

สายนำสัญญาณมีขนาดความยาว 15 ฟุต หรือ 4.5 เมตร

 หัวขั้วแบบ Phone Jack หรือ 1/4″

หัวขั้วแบบ XLR

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร