ตู้ลำโพงแบบมีภาคขยายเสียงอยู่ในตัว

          ขอแนะนำตู้ลำโพงที่ใช้ประจำอยู่ที่ห้องคาราโอเกะ เป็นตู้ลำโพง 10 นิ้ว 2 ทาง แบบมีภาคขยายเสียงอยู่ในตัว (Powered Speakers) ตู้ลำโพงที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับการบรรยาย งานประชาสัมพันธ์  งานประชุมสัมนา การประชุมกลุ่มย่อย และอื่นๆ

          ภายในตู้ประกอบด้วยเครื่องขยายเสียง (Power amp) 1 ชุด, ลำโพงสำหรับความถี่ต่ำขนาด 10 นิ้ว 1ตัว (มี Amplifier Power LF: 125 watts), ลำโพงสำหรับความถี่สูง หรือหรือลำโพงเสียงแหลมเป็นลำโพงชนิดพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความถี่เสียงสูงโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 HZ ถึง 20,000 Hz 1ตัว (มี Amplifier Power HF: 50 watts)

         หลักการทำงานของลำโพง เมื่อมีการป้อนสัญญาณไฟฟ้าให้กับขดลวดเสียงของลำโพงหรือมีการนำลำโพงไปต่อกับ เครื่องขยายสัญญาณเสียงจะมีสัญญาณเสียงออกมาที่ลำโพงหลักการคือ เมื่อมีสัญญาณไฟฟ้าป้อนเข้ามาจะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นโดยรอบอำนาจ ของเส้นแรงแม่เหล็กจะดูดและผลักกับเส้นของแม่เหล็กถาวรตามสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากความถี่เสียง ซึ่งมีความถี่เสียงตั้งแต่ 10 Hz – 20 KHz ที่มีการเปลี่ยนแปลงเฟสตลอดเวลาทำให้กรวยกระดาษที่ยึดติดกับขดลวดเสียงเกิดการเคลื่อนที่ดูด และผลักอากาศ จึงเกิดเป็นคลื่นเสียงขึ้น ส่วนสำคัญที่สุดของเครื่องเล่นเหล่านี้ก็คือลำโพง โดยหน้าที่สำคัญสุดของลำโพงคือ เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าที่ได้มาจากเครื่องขยายเป็นสัญญาณเสียง ลำโพงที่ดีจะต้องสร้างเสียงให้เหมือนกับต้นฉบับเดิมมากที่สุด โดยมีการผิดเพี้ยนน้อยที่สุด เสียงเป็นคลื่นตามยาว เสียงแหลมและทุ้มขึ้นกับความถี่ ส่วนสียงดังหรือค่อยขึ้นอยู่กับขนาดแอมพลิจูดของคลื่นนั้น ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org

ด้านหน้าตู้ลำโพง ประกอบด้วย ลำโพงเสียงทุ้มขนาด 10 นิ้ว, ลำโพงเสียงแหลม, ช่องระบายอากาศ, หลอดไฟสีเขียวแสดงสถานะการทำงาน

ด้านหลังตู้ลำโพง

ด้านหลังตู้ลำโพงด้านซ้าย ประกอบด้วย AC Input: 110 – 230 VAC, สวิทช์ เปิด-ปิด

ด้านหลังตู้ลำโพงด้านขวา แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนบน ประกอบด้วยช่องต่อ 3 input และ 1 Output แบบ XLR

ส่วนล่าง ประกอบด้วยปุ่มปรับควบคุมความดังของเสียง จากสัญญาณที่เข้ามาจากช่องด้านบน

การต่อสายสัญญาณ

การต่อใช้งาน

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร