หูฟังสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

         หูฟังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นหูฟังที่ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ NUBWO Headphone NO-550 ที่มีให้บริการอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นหูฟังที่มีลักษณะเป็นแบบ Fullsize แบบปิด โดยที่ขอบด้านข้างของหูฟัง จะถูกชีลเอาไว้ด้วยฟองน้ำชนิดพิเศษ หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ เพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกลอดเข้ามารบกวนโดยเฉพาะ และรวมไปถึงเสียงจากหูฟังก็ไม่สามารถดังลอดผ่านออกไปได้เช่นกัน (ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของหูฟังด้วยนะครับ)
          สิ่งที่หูฟังแบบนี้แตกต่างไปจากหูฟังทั่วๆ ไปก็คือ ที่ตัวหูฟังคอมพิวเตอร์จะมีไมโครโฟนขนาดเล็กเพิ่มเข้ามา เพื่อใช้สำหรับ ติดต่อสื่อสาร หรือการเรียนการสอน
          เมื่อมีไมโครโฟนเพิ่มเข้ามา ที่หูฟังจึงต้องมีสายสัญญาณเพิ่มเป็น 2 เส้น คือสายเส้นหนึ่งเป็นสายหูฟัง โดยที่ปลายสายจะเป็นแจ็คเสียบขนาดมาตราฐาน 3.5 มม. (สำหรับหูฟังตัวนี้จะเป็นแจ็คสี ดำ) และอีกเส้นหนึ่งเป็นสายไมโครโฟน ที่ปลายสายจะเป็นแจ็คเสียบขนาดมาตราฐาน 3.5 มม. (สำหรับไมโครโฟนตัวนี้จะเป็นแจ็คสี แดง) นอกจากนี้แล้วที่ตัวหูฟังด้านซ้าย จะมีปุ่มปรับระดับเสียงที่หูฟัง สามารถลด-เพิ่ม ระดับเสียงได้อย่างง่ายดาย
         การใช้งานให้ดูที่เคสคอมพิวเตอร์ จะมีช่องเสียบแจ็คขนาด 3.5 มม. ที่เป็นมาตราฐานคือ “สีเขียว” จะเป็นช่องเสียบของหูฟัง และลำโพงทั่วไป ส่วน”สีชมพู” จะเป็นช่องเสียบของไมโครโฟน        

ขอบของหูฟังจะถูกชีลเอาไว้ด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ เพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกรบกวน

ที่ตัวหูฟังด้านซ้าย จะมีปุ่มปรับระดับเสียง

แจ็คเสียบขนาด 3.5 มม. โดยที่ตัวสีแดงจะเป็นไมโครโฟน ส่วนตัวสีดำจะเป็นหูฟัง

ที่เคสคอมพิวเตอร์ จะมีช่องเสียบ”สีเขียว” จะเป็นช่องเสียบของหูฟัง ส่วน”สีชมพู” จะเป็นช่องเสียบของไมโครโฟน 

การใช้งานหูฟังให้นำแจ็ค “สีดำ” เสียบเข้ากับช่อง “สีเขียว” ที่เคสฯ

แจ็คสีแดงให้เสียบเข้าที่ช่อง “สีชมพู” ที่เคสฯ

 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร