วัดเจริญราษฎร์บำรุง (วัดหนองพงนก)

      วัดเจริญราษฎร์บำรุง(วัดหนองพงนก)

      ประวัติความเป็นมาของวัดเจริญราษฎร์บำรุงนั้นพระอาจารย์เวียนบอกว่า ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดหนองพงนก มากกว่า วัดเจริญราษฎร์บำรุงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร มีที่ดินตั้งวัดประมาณ ๓๙ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา

     การก่อสร้างและริเริ่มสร้างวัดโดยผู้ใหญ่ เจริญ เล้าอรุณ เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดเมื่อปี ๒๕๑๘ เมื่อพิจารณาพื้นที่ตรงจุดนี้เห็นว่าเหมาะแก่การสร้างวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นจึงดำเนินก่อตั้งโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างกุฏิ ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ ไฟฟ้า ประปา เมรุ โรงครัว วิหาร และอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย สิ้นงบประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ โดยอาศัยแรงศรัทธาของคณะผู้มีศรัทธาร่วมด้วยช่วยกัน จนกระทั่งเกือบจะสมบูรณ์

     สาเหตุที่มีนามว่าวัดเจริญราษฎร์บำรุง เพราะเอาชื่อของผู้บริจาคที่ดินให้วัด และการร่วมกันบำรุงรักษาวัดของราษฎร จึงเอา ๒ ประโยคนี้รวมกัน เป็นชื่อ วัดเจริญราษฎร์บำรุงเห็นได้จากเวลาวัดจัดงานบุญจะได้รับการร่วมมือความสามัคคีจากราษฎรเป็นส่วนมากโดยมีเจ้าอาวาสปกครองก่อนหน้านี้ ๒ รูป คือ ๑.พระอธิการแหวน โกสโรและ ๒.พระปลัดสมยศ ธมฺรโส

     หลวงพ่อมงคลนิมิตเป็นพระพุทธรูปศิลาแกะสลักทั้งองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวบ้านหนองพงนกและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง หลวงพ่อมงคลนิมิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ตามประวัติความเป็นมาในการสร้างหลวงพ่อมงคลนิมิตนี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งถ้านับอายุปัจจุบันก็ประมาณ ๔๐๐ กว่าปี และไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นคนสร้าง แต่ถูกค้นพบ ณ วัดร้างแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา จึงอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อมูลจาก https://palungjit.org/

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร