Category Archives: วัด/พุทธสถาน/พระสงฆ์/พระพุทธรูป

ไหว้พระปิดทองหลวงพ่อรุ่งใหญ่ที่สุดในโลก วัดท่ากระบือ

     วัดท่ากระบือ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๔๓๙ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ บ้านท่ากระบือ หมู่ ๕ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เดิมชาวบ้านเรียกวัดท่ากระบือว่า “วัดท่าควาย” เนื่องจากประชาชนสมัยนั้นนำควายสัญจรไปมา และข้ามแม่น้ำท่าจีนที่หน้าวัดเพื่อเดินทางไปค้าขาย สมัยก่อนวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ กุฏิมุงด้วยใบจาก รอบๆ …

ประเพณีการบวชนาคหมู่-บุญบั้งไฟ

           เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมการบวชนาคหมู่-บุญบั้งไฟ ของวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสนุ่น ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร วัดทุ่งสนุ่นเป็นวัดที่เน้นจัดกิจกรรมทางสังคม ชุมชน และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ประเพณีการบวชนาคหมู่แบบโบราณอีสานล้านช้าง

วัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพธิ์คู่)

      วัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพธิ์คู่)

            ประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์รัตนาราม เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 ซึ่งตรงกับปีที่ประเทศสยามของเราเกิด สงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณวัดดอนตูมเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่น และเชลยต่างชาติ …

วัดลำพญา

           วัดลำพญา ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๐๔ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

            มีประวัติเล่าขานกันมาว่า ข้าราชบริพารชั้นพระยา หรือที่เรียกกันว่า “เจ้าคุณ” …

ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)

วัดหนองแวง ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี

วัดโพธิ์

มีเหตุ ต้องไปวัดโพธิ์ เพื่อซื้อหนังสือตำรายาที่โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์  ชื่อหนังสือ ประมวลสรรพคุณยาไทย ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด ของ สมาคม ร.ร. แพทย์แผนโบราณ สำนักวัดพระเชตุพน ฯ (วัดโพธิ์)  และถือโอาส   ท่องเที่ยวทางธรรม วัดโพธิ์ …

อ่านหนังสือวันละเล่ม "บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

หนังสือเล่มนี้ เป็นบทสวดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว  
ธรรมบทนี้เป็นธรรมะที่่ทำให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริบูรณ์ เพราะเมื่อพระองค์ทรงแสดงแล้วได้มีผู้บรรลุธรรมตาม คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเป็นเหตุให้เกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นครั้งแรกของโลก
บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  เป็นบทสวดที่มีความสำคัญมาก   จึงขอยกเอาธรรมบทนี้มาแสดงเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว เฉพาะส่วนที่แปล ส่วนใหญ่จะสวดแต่ภาษาพระบาลี แต่ไม่ทราบบทแปล
บทแปล …

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร