การตรวจหนังสือชำรุดก่อนส่งฝ่ายวิเคราะห์ฯซ่อม

ไม่่ยากไม่เย็นไม่เป็นปัญหาเพียงแต่หนังสือที่จะส่งซ่อมมีมาจากหลายคนหลายที่ภายในห้องสมุด เราผู้มีหน้าที่ตรวจหนังสือก่อนส่งขี้นซ่อม ตรวจดังนี้คือ
– ตรวจลักษณะการชำรุด ซ่อมเองไ้ด้เบื้องต้นชำรุดไม่มากพอซ่อมเองได้ซ่อมเองเลย แล้วนำออกบริการและถ้าเลขเรียกหนังสือชำรุดก็แยกเพื่อส่งเขียนเลขเรียกใหม่
– หน้าขาดหรือไม่ ถ้าขาดขอถ่ายเอกสารปรึกษาหัวหน้าฝ่ายก่อนนะ ถ้าหนังสือเล่มที่จะส่งซ่อมนั้นเป็นภาพสีจะได้ขอถ่ายเป็นภาพสี  ก่อนส่งซ่อมพร้อมประสานงานกับผู้ซ่อมได้ด้วยยิ่งดี
– หรือกรณีหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือของมหาวิทยาลันสุโขทัยธรรมาธิราชซ่อมไม่คุ้มสู้ซื้อใหม่ไ ม่ได้ ทำบันทึกปรึกษาหัวหน้าฝ่ายให้ความเห็นชอบหรืออนุญาตก่อนแล้วค่อยส่งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งของหัวหน้าฝ่าย
– ถ้าหนังสือมีรอยขูด ขีดแสดงความเป็นเจ้าของ(ใช่หนังสือห้องสมุดนั้นล่ะ) ถ้ารอยขูดขีดเป็นรอยปากกาคงไปจัดการลบให้ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นรอยขีดด้วยดินสอ ถ้าพบจะลบให้ทันทีจ๊ะ และถ้าหนังสือมีรอยคราบเปื้อนถ้าพบก็จะเขียนบอกลักษณะการเปื้อนไว้
– หนังสือสันเลขเรียกหนังสือหลุด ลบเลือน แยกและจัดการรวบรวมส่งฝ่ายวิเคราะห์ผู้ชำนาญในการซ่อมทุกขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จต่อไป
– ตรวจดูก่อนส่งซ่อมด้วยที่่ด้านหลังในใบวันกำหนดส่ง ใช่บางทีเจ้าหน้าที่พบหนังสือเล่มนั้นที่ชำรุด ไม่ทันเปิดด้านหลังดูเห็นชำรุดส่งมาให้เลย เราต้องครวจให้ละเอียดทำรับคืนซะก่อนถ้ายังไม่รับคืนแล้วจึงตรวจตามขั้นตอนข้างต้น
เป็นไงจีะขั้นตอนการตรวจหนังสือก่อนซ่อม อ้อ มีอีกอย่างบางทีระหว่างไปเปิด opac หรือเก็บสถิติที่เกี่ยวข้องถ้าพบเศษชิ้นส่วนของหนังสือจะเก็บรวบรวมไว้ เพื่อรอวันฉันพบเธอ หลังจากหนังสือและชิ้นส่วนพรากจากกันเราจะจับท่านมาพบกันและส่งเธอกับฉันซ่อม
หรือถ้าเธอเป็นหนังสือที่ทั้งเก่าหรือแ่ก่เกินแกงฉันก็จะรวบรวมเธอไว้แล้วนำเสนอหัวหน้าฝ่าย เืพื่อขอความเห็นชอบว่าควรจะจำหน่ายเธอ (หนังสือ)เล่มนั้นไ้ด้หรือยัง เป็นไงล่ะ หวังว่าอ่านแล้วคงเข้าใจนะจีะ

One thought on “การตรวจหนังสือชำรุดก่อนส่งฝ่ายวิเคราะห์ฯซ่อม

  • สั่งลาหมายเลข 3 ว่างๆ มาเขียนอีกนะคะ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร