opac

13 May 2009
Posted by wanvipa

การบริการเปิด – ปิด web opac
บุคลากรของฝ่ายบริการทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติในช่วงเช้า 7.45 – 8.30 น. ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับการเปิด opac ของชั้น3 -4 ก็เช่นเดียวกัน
ชั้น3 มีopac ทั้งสิ้น 9 เครื่อง ชั้น4มีopac ทั้งสิ้น 3 เครื่องโดยถ้าเป็นช่วงของการเปิดบริการ8.30-22.00น. ชั้น3จะเปิดทั้งหมด และส่วนใหญ่ชั้น 4 จะเปิด 2 เครื่อง แต่ถ้าช่วงปิดเืทอมหรือเปิดบริการ summer ชั้น3จะเปิด 4 เครื่อง ชั้น4 จะเปิด1 -2 เครื่อง ดูความต้องการของผู้ใข้เป็นหลัก และถ้าช่วงเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ก็จะเปิดและปิดตามเรื่องที่เวียนแจ้งตามกำหนดของหอสมุด
วิธีเปิดเครื่องweb opac นำกุญแจของแต่ละชั้นไปเปิดดังนี้
1.เปิด ups
2. กดปุ่มpower ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
3.เปิดไล่ตามสวิทซ์ไฟหน้าจอของแต่ละเครื่อง
4. คลิกเลือก web opac ของแต่ละเครื่องบนหน้าจอ
ไม่ว่าจะเปิด web opac เครื่องใดต้องเปิด UPS หมายเลข3.3 ด้วย
(เพราะพ่วงสัญญาณเครือข่าย)
วิธีปิดเครื่องweb opac
นำกุญแจของแต่ละชั้นไปปิดดังนี้
1.คลิกที่จุด start เลือก log of webopac…
2. คลิกยืนยันที่ log of ตาม message ที่ขึ้นที่หน้าจอ
3.ไล่ปิดสวิทซ์ไฟของแต่ละเครื่องบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
4. ปิด ups
ในการปิดเครื่องพ่วงต้องทำการ shutdow แต่ละเครื่องตามขั้นตอนก่อน หากshutdow แล้วเครื่องไม่ดับจีงค่อยกดปุ่ม power ค้างไว้ประมาน 10 วินาที เครื่องจะดับ จากนั้นปิด ups และสวิทซ์ไปตามลำดับ
นอกเหนือจากเปิด-ปิด webopac เจ้าหน้าที่ช่วงเช้าจะต้องทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์  ปิด opacและคอมในช่วงเย็นที่ไม่มีล่วงเวลา เติมกระดาษnote,เปลี่ยนปากกาทั้ง 12 เครื่อง และเสียบปลั้กน้ำดื่มและเติมกรวยน้ำดื่มทุกเช้าด้วยเสมอ

3 thoughts on “opac

  • Oh! ขอคารวะ ขอบคุณที่ทำงานในหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง แต่เอ! พี่ๆ ท่านอื่นมีหลงลืมตรงไหนมั๊ยเนี่ย

  • จากประสบการณ์ การช่วยลูกเวรเปิด-ปิดเครื่อง WebOPAC ชั้นที่ 2 เปิด-ปิด ง่ายที่สุดโดยที่เฉพาะห้องวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4 รองลงมา ชั้นที่ 3 ปิดทีไรงงทุกทีแล้ว UPS เครื่องไหนเป็นของเครื่องไหน ขอคารวะด้วยคนสำหรับผู้ที่ดูแลเป็นประจำ สามารถมากๆ

  • ฝากกำชับ เรื่องเครื่องพ่วง หรือที่หนูต้อยเขียนมาด้วย บอกต่อๆกันอีกที ปากต่อปากดีนักแล
    ลายลักษณ์อักษรมีไว้อ่านมั่ง ไม่อ่านมั่ง เอาไว้ยืนยันหรือเป็นหลักฐานภายหลัง สำหรับ….

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร