เก็บสถิติการจัดชั้นง่าย ๆสไตล์วรรณวิภา

มีสถิติก็ต้องมีการเก็บ เพราะมีการเก็บจึงมีสถิติ
การเก็บสถิติการจัดชั้น มีการเก็บสถิติอยู่ 2 ลักษณะ คือ ต้องเก็บสถิติการจัดชั้นในเวลา และเก็บสถิติการจัดชั้นนอกเวลาราชการ ในเวลาเจ้าหน้าที่จัดชั้นของฝ่ายบริการเป็นผู้ลงสถิติการจัดชั้นโดยเปิดสมุดไว้ให้ลงสถิติทุกชั้น ส่วนสถิติจัดชั้นนอกเวลาราชการ ก็จะเปิดแฟ้มให้ลงสถิติการจัดชั้นล่วงเวลาไว้ให้ทุกชั้นเช่นกันโดยเจ้าหน้ที่ที่ปฎิบัติงานล่วงเวลาจะเป็นผู้ลงสถิติ
การเปิดแฟ้มเและสมุดให้ลงสถิติทั้งในและนอกเวลา ข้อนี้เป็นที่ทราบกันดีแต่บางทีบางท่านก็ลงสถิติกันบ้างไม่ลงกันบ้างก็สุดแต่ใจจะไขว่คว้าแต่ปรารถนาให้ทุกท่านช่วยกันลงสถิตินะจ๊ะเพราะเป็นผลงานของพวกเราไง แน่ะไม่ต้องแอบค้อนเลยแต่ถ้าบางท่านหลงลืมไปบ้างอิฉันก็จะต้องประมาณการหรือเก็บตามจุดต่าง ๆที่คาดว่าจะมีสถิติเช่น จำนวนสถิติในเวลาจะไ้ด้จากที่ส่งขี้นสิฟท์บริเวณเคานเตอรฺยืม- คืน นอกเวลาได้สถิติจากสถิติการปฎิบัตินอกเวลาราชการของรายงานเวรของหัวหน้าเวรแต่ละอาคาร
สำหรับหัวข้อสถิติที่จะเก็บสถิติมีตามนี้นะเจ้าค่ะ -สถิติการจัดขึ้นชั้น -สถิติจัดชั้นที่ล้ม -สถิติเก็บหนังสือตามโต๊ะ -สถิติการแยกหนังสือขึ้นชั้นพัก และ -สถิติหน้งสือที่รับจากลิฟท์
จุดที่วางแฟ้มและสมุดที่ลงสถิติทั้งในและนอกเวลาคืิอบริเวณชั้นพักของแต่ละชั้นเจ้าค่ะโดย
ชั้น1(ห้องอ้างอิง)และชั้น2(ห้องวิทยานิพนธ์)  สมุดสถิติในเวลาและนอกเวลารวมอยู่ในเล่มเดี่ยวกันเพราะแยกแล้วไม่มีคนลงจึงจับล่วงเวลาและในเวลามาไว้เล่มเดียวกัน เวลาเก็บก็แยกในและนอกเวลา
ชั้น2 -4เปิดเป็นสมุดและแ้ฟ้มให้ลงสถิติการจัดชั้นง่ายๆดังกล่าวข้างต้น

One thought on “เก็บสถิติการจัดชั้นง่าย ๆสไตล์วรรณวิภา

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร