Tag Archives: การปฏิบัติงานล่วงเวลา

งานของเจ้าหน้าที่ล่วงเวลา (งานวารสาร)

          งานวารสารเป็นงานที่ต้องเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ที่ประจำอยู่ในเวลาราชการ มีจำนวนน้อยเพียง 2 ท่าน ซึ่งต้องช่วยกันปฏิบัติงานในการให้บริการผู้ใช้ และอื่นๆ ส่วนเจ้าหน้าที่ล่วงเวลางานวารสารก็จะมีหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติเป็นหลัก 16 ข้อแล้วยังมีข้อ 17 คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากงานบริการวารสาร คือ การ Add …

อยู่บริการโสตฯ (ในช่วง O.T.) ต้องปฏิบัติงานอะไรบ้าง

24 September 2011
Posted by Boonta Kijwang

อยู่บริการโสตฯ (O.T) มีหน้าที่รับผิดชอบงานอะไรบ้าง งานที่รับผิดชอบมีดังนี้
1. ให้บริการยืม-คืนโสตฯ ทุกประเภท บริการห้องคาราโอเกะ บริการดู T.V. โถงหน้าลิฟต์ บริการให้ยืมหูฟังไร้สายและรีโมท บริการตอบคำถามผู้ใช้เกี่ยวกับการค้นข้อมูลจาก OPAC จัดเรียงแผ่น VCD DVD VDO และอื่น ๆ …

หัวหน้าเวรอาคารหม่อมหลวงปิ่น

14 June 2011
Posted by Kasorn Sansuwan

9 มิ.ย.54. วันที่รอคอยก็มาถึง ซึ่งเป็นวันแรกที่ปฏิบัติหน้าที่หัวน้าเวรอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ก่อนถึงวันปฏิบัติจริงก็ได้ไปศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และการปฏิบัติงานของหัวหน้าเวร จากคุณนภัสรพี เมือ 8 มิ.ย.54.ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันธรรมดา และวันเสาร์-วันอาทิตย์ ในเรื่องการเปิด-ปิดคอมพิวเตอร์ห้อง internet การบริการปริ้นงานขาว-ดำ ปริ้นสี การบริการเกม การบริการห้องฉายหนัง เรื่องกุญแจ การเปิด-ปิดแอร์ …

โอทีแบบโอเค

วันนี้ 3 พฤศจิกายน ก็จะเป็นการเปิดโอทีวันแรกของภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2552 เป็นภาคเรียนที่เราจะรู้สึกว่าเบาหน่อย เพราะนักศึกษาจะไม่เป็นหน้าใหม่กันแล้ว
แต่วันนี้คนที่เป็นหน้าใหม่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ ซึ่งก็ได้เจรจาพาทีให้เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ยังเป็นการทำงานที่ลดจำนวนและปรับเปลี่ยนทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานและภาระงานต่างๆ ดังนั้นจึงขอให้ทบทวนจากเอกสารที่หัวหน้างานธุรการจัดทำขึ้นมาใหม่ อย่าลืมอ่านและปฏิบัติตามนั้นด้วยก็แล้วกัน
การใช้ความจำมักอยู่ในสภาพ อยากลืมกลับจำ อยากจำกลับลืม ซึ่งจะส่งผลถึงความไม่เข้าใจกันทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
และการปรับเปลี่ยนหน้าที่นี้ เป็นครั้งที่หนึ่ง

เคลียร์ๆ เพลียๆ

ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทีมงานเกิดอาการเดียวกันคือเพลียๆ เจอหน้ากันก็พูดว่าเหนื่อย แล้วถอนหายใจ ไม่ไ้ด้คุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตา เจอกันแถวๆ Twitter หรือออนเอ็ม ส่วนตัวเป็นๆ อยู่ตามมุมๆ อาหารกลางวันก็กลายเป็นบ่ายๆ มีคนบอกว่าต้องเรียกอาหารมื้อเกือบเย็นแล้ว ยังไม่เสร็จงานนี้ ก็ต้องเริ่มงานโน้น เคลียร์กันไป เพลียกันมา จนหมดแรงไปดูงานสุนทราภรณ์จนได้ เพราะไม่ไหวจริงๆ ได้แต่ปลอบใจกันว่าปีนี้อะไรไม่ค่อยจะลงตัว เลยซ้อนๆ กัน …

รายงานเวรวันที่ 11-12 ก.ค.

14 July 2009
Posted by Ekanong Duangjak

วันที่ 11 มาถึงหอสมุดถึงเส้นแดงพอดี เฮ้อ! ทำมั้ยทำมัย มหา’ลัย ต้องปิดประตูด้านหลังด้วยนะตอนวันเสาร์-อาทิตย์ วันนี้ผู้ใช้ค่อนช้างมาก ตั้งแต่เช้าอาจเป็นเพราะ ใกล้สอบมิดเทอมแล้วก็ได้ นักศึกษาต้องส่งรายงาน เตรียมอ่านหนังสือสอบ ผู้ใช้เต็มทุกโต๊ะ
ช่วงบ่ายเครือข่ายค่อนข้างช้า  และมีนักศึกษามาติดต่อขอให้ติดตั้ง Wireless หลายคน จึงให้คู่มือไปดูและให้ติดตั้งตามคู่มือ
บริเวณรอบๆ ห้องสมุดเสีงค่อนข้างดัง

รายงานเวรวันที่ 5 ก.ค.

7 July 2009
Posted by Ekanong Duangjak

เนื่องจากวันที่ 5 ก.ค.เป็นหัวหน้าเวรอาคารหอสมุด ช่วงเช้าจะใช้เวลาไปกับการเดินตรวจตามชั้น และลูกเวรวันนี้ทำให้หัวหน้าเวรค่อนข้างงง? เนื่องจากวันนี้น้องพนิดาอยู่หน้าที่ช่วยยืม-คืน ส่วนพี่บุญตาที่ทำหน้าที่ช่วยยืม-คืนเป็นประจำกลับอยู่หน้าที่ตรวจทางเข้า
ช่วง 10.00 มีนักศึกษามาหาวิทยานิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับ คลองเจดีย์บูชา โดยสอบถามผ่านมาทางน้องพนิด ครั้งแรกคิดไม่มีเสียอีก แต่พอค้นหาใน Webopac ด้วย Keyword แล้วที่เรื่องเกี่ยวกับ คลองเจดีย์บูชา

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร