Tag Archives: ตัวชี้วัดรายบุคคล

KPI ของหัวหน้าแมว เมี๊ยววว เมี้๊ยววว

พี่แมวพูดแบบไม่น้อยใจว่า มีคนเรียกท่านว่าหัวหน้าไม่กี่คน ดิฉันจึงตัดสินใจเรียกท่านบ่อยๆ ว่า หัวหน้าแมว ท่านบอกดิฉันว่า ไม่อาวววว เป็นหัวหน้าคนตะหาก บ่จ้ายหัวหน้าแมวววววว .. คิดถึงพี่เพชรที่ออกมาเล่าเรื่องยาสมุนไพรชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ทางภาคเหนือ ที่ขำกันแทบแย่…
ลาพักร้อนไปสองวัน เนื่องจากอากาศอบอ้าวและมีคนชวนไปเดินป่าไปพี่ๆ มีโอกาสได้คุยกับน้องที่ทำหน้าที่ดูแลพิทักษ์ผืนป่าที่เป็นมรดกโลกให้อยู่คู่เมืองไทยและคู่โลก ระหว่างทางเห็นร่องรอยของการเผา ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นไปไฟป่าปลอมหรือไฟป่าจริง ภูเขาแต่เดิมที่น่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆ ปัจจุบันกลายเป็นที่ปลูกกล้วย มันสำปะหลัง …

ค่ากลาง

ในการทำ KPI ของพวกเราหมายถึงหัวหน้าทั้งหลายในห้องสมุด ตกลงกันว่าจะให้เกณฑ์ 3 เป็นค่ากลาง
คำว่าค่ากลางหมายถึง ค่าเฉลี่ยปกติ (ที่มีโน้มไปทางน้อย) ที่คิดว่าสามารถทำได้
คำว่า ที่คิดว่าสามารถทำได้ เป็นข้อความทั่วๆ ไป ที่คงเห็นกันดาดดื่นสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
แต่ในการทำงานจริง ที่คิดว่าสามารถทำได้ จะต้องมีผลเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ อธิบายที่มา ที่ไป …

ฅ…..คน

ฅ “ฅน” กับ ฃ ขวด ตกอยู่ในอาการเดียวคือ อยู่ๆ ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย หายไปไหน
อ่านๆ ได้ความว่าเป้นเพราะประชาชนคนไทยไม่ชอบใช้ เอ… มีผลถึงเพียงนี้เลยหรือ อักษรตัวอื่นเขียนยากกว่านี้ตั้งเยอะ อย่าง ฎ กับ ฏ หรือ ส …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร