Archives

วังเทพทาโร : ไม้หอมมงคลมหัศจรรย์

22 November 2016
Posted by Boonta Kijwang

วังเทพทาโร : ไม้หอมมงคลมหัศจรรย์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559  ได้มีโอกาสไปเที่ยวชมวังเทพทาโร ไม้หอมมงคลมหํศจรรย์ จังหวัดตรัง เนื่องจากไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ของเพื่อนที่จังหวัดตรัง มีเวลาในวันกลับ จึงได้ไปชมวังเทพทาโร ทีแรกที่ยังไม่เห็นของจริงว่าเทพทาโรคืออะไร  เขาบอกสวยงามมาก ๆ  เมื่อมาถึงก็ต้องตะลึงในความสวยงาม และมหัศจรรย์จริง ๆ ที่คนนำรากไม้ …

วันศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ' ปี 59

21 October 2016
Posted by Boonta Kijwang

ปีนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เนื่องจากวันที่ 24 ตุลาคม 2559  ซึ่งเป็นเกิดของท่าน ตรงกับวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยจึงเลื่อนกำหนดการมาจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เพื่อเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านเข้าร่วมงาน  …

“การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

21 August 2016
Posted by Boonta Kijwang

การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
จากการที่ได้ไปฟังการบรรยาย โครงการการจัดการความรู้ (KM) กองงานวิทยาเขต   เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  วิทยากรบรรยาย โดย นายสมปอง  ชมภูนุช นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ งานพัสดุ กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  …

พิพิธภัณฑ์อวกาศ (Space Inspirlum) อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

19 August 2016
Posted by Boonta Kijwang

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วกาศ (Space Inspirlum) ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวังสรรค์ นวัตกรรม อวกาศ GISTDA อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
พิพิธภัณฑ์อวกาศ  จะมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในแต่ละโซน   พิพิธภัณฑ์อวกาศนี้เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 9.00-15.00 น.   เป็นแหล่งเรียนรู้ทางอวกาศ  อาคาร …

เปิดเทอมวันแรก ให้บริการนอกเวลาราชการ # โสตทัศนวัสดุ

16 August 2016
Posted by Boonta Kijwang

วันนี้วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559  เป็นวันดี และฤกษ์ดีที่อยู่เวรปฏิบัติงานโสตทัศนวัสดุ เป็นวันแรก นั่นหมายถึงว่า ในวันต่อ ๆ ไป จะมาบริการงานโสตฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเทอมที่สองนี้  การบริการ ณ ฝ่ายโสตทัศนฯ  จะมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณที่ให้บริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ เปิดห้องน้ำในส่วนของเจ้าหน้าที่ …

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2 August 2016
Posted by Boonta Kijwang

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559  มีเวรล่วงเวลา ปฏิบัติงานหน้าที่ให้ยืมคืนหนังสือ มีผู้ใช้บริการไม่มากนัก มาเรื่อย ๆ เมื่อว่างจากการให้บริการในเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ยืมคืนแล้ว นำบัญชีลงเวลามาปฏิัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาช่วง 1 – 31 กรกฎาคม 2559 มาตรวจสอบความเรียบร้อย การเขียนลงเวลาปฏิบัติงานทั้งเวลามา และเวลากลับ …

หลังจากศึกษาดูงานวันแรก ทุกคนแฮ้ปปี้

2 August 2016
Posted by Boonta Kijwang

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ว่าได้ จากการที่ได้ศึกษาดูงานกันทั้งหอสมุดฯ จะมีบางคนที่ติดภารกิจ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมเดินทางในครั้งนี้ได้ ประมาณ 6 คน  และที่มาในวันนี้รวมแล้ว 42 คน ก็ถือว่าเต็มคันรถบัส  และสถานที่มาดูงานในครั้งนี้ น่าสนใจทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าศึกษาดูงานในเรื่องของวิชาการ หรือในเรื่องของการให้ความรู้ นับตั้งแต่สถานที่แห่งแรกเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  และ Space inspirium …

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร