Tag Archives: Application

SU App

20 August 2013
Posted by sujittra

SU App

          ทราบข่าวจากจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับที่ 632 เมื่อ 15 สิงหาคม 2556 ข่าวหนึ่งเชิญชวนให้ชาวศิลปากร ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SU App  เพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ในส่วนของระบบ iOS เมื่อเข้า …

Application Find My iPhone

Application Find My iPhone

     ปกติเมื่อเราลืมโทรศัพท์ไว้ที่ใดที่หนึ่ง เราก็มักจะวานเพื่อนหรือคนรอบข้างที่อยู่ด้วยตอนนั้นโทรเข้าเพื่อค้นหาว่าวางโทรศัพท์ไว้ที่ใด แต่ในกรณีที่โทรศัพท์ถูกขโมย หรือจำไม่ได้จริงๆว่าไปลืมไว้ที่ไหนจะทำอย่างไร ? Find My iPhone เป็น Application อัจฉริยะตัวหนึ่งที่สำคัญสำหรับช่วยผู้ใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของ iPhone ยิ่งใครที่ชอบวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ไม่เป็นที่ด้วยแล้วยิ่งควรศึกษาการใช้งาน App. นี้ไว้โดยเร็ว
ขั้นแรกให้ติดตั้ง …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร