ป้องกันเข่าเสื่อมด้วยตนเอง

พออายุมากเข้าสิ่งที่ตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บ เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการให้มันมาเยือน แต่ก็มีวิธีป้องกันและชลอมันได้ (บางโรค) เช่นการป้องกันโรคเข่าเสื่อม ซึ่งก็มีหลายตำราและหลายผู้รู้วันนี้จึงขอนำบทความที่อ่านจากวารสารหมอชาวบ้าน ฉบับเดือน พ.ย. 2554 ซึ่งสรุปได้ มาเล่าสู่กันจะได้มีวิธีป้องกันโรคเข่าเสื่อมกัน  โดยเฉพาะผู้ที่เข่ายังไม่เสื่อม และที่เสื่อมแล้วจะได้ระวัง เพื่อที่ จะได้ใช้เข่าโดยไม่ปวดได้นานๆๆ
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เข่าเสื่อม
1. ความอ้วน (เป็นปัจจัยสำคัญมากเพราะเข่าต้องรองรับน้ำหนักตลอด 24 ชั่วโมง)  คนที่มีน้ำหนักตัวมากจะทำให้กระดูกอ่อนเข่าสึกกร่อนและทำให้เอ็นรอบๆๆเข่าไม่แข้งแรง  ขณะที่เดินน้ำหนักจะลงไปที่ขา ทำให้แรงกดมาที่เข่ามาก เพราะฉะนั้นคนที่มีน้ำหนักมากต้องลดน้ำหนักลงบางนะจะ
2. เพศ ผู้หญิงจะมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้หญิงวัยทอง  เพราะอิทธิพลของฮอร์โมนเพศลดลง
3.  การเรียงตัวของเข่า ผู้ที่มีเข่าชิดกันมากกว่าปกติ เข่าโก่งหรือเขาแอ่น จะมีโอกาสเป็นโรคเข่าเสื่อม
4.  ท่าทาง งานหนัก และงานซำ้ซาก  ทำงานหนักยกของหนัก  นั่งนาน ยืนนาน การบิดหมุนของเข่าขณะทำงาน เช่นการหมุนตัวขณะยกของหนัก
วิธีป้องกันเข่าเสื่อม
1.  อย่ากินและนั่งมากจนอ้วน ถ้าลดน้ำหนักตัวเองได้ 5 กิโลกรัม จะลดความเสี่ยงเป็นโรคเข่าเสื่อมได้ 50 %
2.  โครงสร้างเข่าผิดปกติ      ควรใช้เข่าอย่างระมัดระวัง
3.  ไม่ควรอยู่ในท่าคุกเข่า นั่งยองๆ ยืน นานๆ
4. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูง จะทำให้เข่าแอ่น  มีโอกาสเข่าจะเสื่อม
5.  หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่จะนำมาซึ่งเกิดอาการเจ็บของเข่า
6.  อกกำลังกล้ามเนื้อหน้าขาให้แข้งแรง  โดยนั่งห้อยขาแล้วยกขึ้น-ยกลง  ประมาณ วันละ 10 ครั้ง
7.  หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีแรงกระแทก เช่นการกระโดดที่ซ้ำำ้ซาก การหมุนตัวด้วยการใช้หัวเข่า

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร