Archives

ติดตามหาหนังสือที่หาไม่พบ

9 April 2018
Posted by wassana

หนังสือที่หาไม่พบมีหลายกรณี
          1. อาจเกิดจากผู้ใช้หยิบแล้วเก็บเข้าชั้นเอง ทำให้หนังสืออยู่ผิดที่
          2. ผู้ใช้บริการนำหนังสือไปซ่อนตามจุดต่างๆ ทำให้หาไม่พบ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะพบและเก็บมาเรียงเข้าชั้นที่ถูกต้อง
    …

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย (น้ำท่วม)

21 February 2018
Posted by wassana

     
น้ำท่วมเพชรบุรี 2 ปีซ้อน ปี 2559 และปี 2560 เดือนพฤศจิกายน เดือนเดียวกันทั้ง 2 ปี แต่คนละวัน ท่วมหนักมากปี 2560 เพราะน้ำถูกปล่อยมาเร็วและแรงมาก ทำให้เกิดน้ำพัง และน้ำล้นตลิ่ง …

โชคดีหลังปีใหม่

3 February 2018
Posted by wassana

 
เมื่อวันที่ 4 และ 5 มกราคม 2561 สัมมนาบุคลากรหอสมุดฯ ทั้ง 3 วิทยาเขต ที่จังหวัดเพชรบุรี มีกินเลี้ยง และจับของขวัญ มีประกวดใส่ชุดผ้าไทย และการแสดงของแต่ละวิทยาเขต เฮฮา สนุกสนาน มีโชว์ร้องเพลง เปิดเพลงแรก …

Present ครั้งแรก

28 January 2018
Posted by wassana


จากการได้รับทราบว่าจะต้องพูด ก็รู้สึกตื่นเต้น เกิดความวิตกกังวลว่าจะพูดได้ไหมหนอ เพราะไม่เคยพูดโดยมีผู้ฟังมาก และเป็นการพูดแบบเป็นทางการ เกรงว่าจะตื่นเต้นเหมือนคนที่ไปออกเกมส์โชว์ ซึ่งคำถามง่ายๆ ก็ตอบไม่ได้ เกิดจากความตื่นเต้น และประหม่า อาจจะทำให้พูดผิดพูดถูก เมื่อทราบว่าต้องพูดเกี่ยวกับหัวข้ออะไรและมีข้อมูลอยู่แล้ว จึงนำข้อมูลนั้นไปอ่านและทำความเข้าใจที่จะต้องพูดในเรื่องนั้น มีการซ้อมพูดก่อนวันจริง 2 ครั้ง ครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมาก พูดและฉายสไลด์ไปพร้อมกันทำให้ติดขัด ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าที่ควร จึงมีผู้ช่วยมาฉายสไลด์ให้ …

การบริการจุดตรวจทางเข้าหอสมุด

27 November 2017
Posted by wassana


การบริการผู้เข้าใช้ห้องสมุดของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์นั้น ให้บริการทั้งนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลภายนอก ก่อนเข้าหอสมุดฯ ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคลากรของ ม.ศิลปากรจะต้องสแกนบัตรเข้าใช้หอสมุดฯ บัตรที่นำมาใช้สแกน ได้แก่ บัตรนักศึกษา บัตรนักเรียนสาธิต บัตรประจำตัวอาจารย์ ข้าราชการ
ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวดังกล่าวมา ให้นักเรียนและนักศึกษาเขียนเลขหัสประจำตัว เขียนชื่อ สกุล …

จองออนไลน์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่

25 November 2017
Posted by wassana

การจองออนไลน์ด้วยระบบมือถือ โทรศัพท์มือถือมี 2 ระบบ ได้แก่ระบบ Android กับ IOS
1. การเข้า Internet มือถือระบบ Android และ IOS ผ่าน Application ดังนี้

  • การเข้ามือถือ Internet

วัดประจำรัชกาล

25 August 2017
Posted by wassana

วัดเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของพวกเราชาวพุทธ แต่วัดก็มีมากมาย ฉนั้นเมื่อมีโอกาสและเป็นวันหยุด ประชาชนส่วนมากจะไปเที่ยวต่างจังหวัด หาโอกาสไปไหว้พระประจำรัชกาล ทั้ง 10 วัด ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
วัดประจำรัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์
วัดประจำรัชการที่ 2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 3 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ …

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร