Tag Archives: พนักงานห้องสมุด

ก้าวย่างที่เติบโต@หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (1)

21 August 2019
Posted by thitima

ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด ระดับ 2-5 (พ.ศ. 2521 – 2540)
          ดิฉันได้บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด 2 ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 2521 ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ มีภาระงานได้แก่ ทำหนังสือพิมพ์ออกบริการทุกเช้าก่อน 8.30 น. …

พนักงานห้องสมุดคนแรก@หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

20 August 2019
Posted by thitima

เมื่อดิฉันเรียนจบระดับ ป.กศ.สูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) เอกบรรณารักษศาสตร์ จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี ในเดือน มี.ค. 2521 ก็เริ่มหางานทำ และยังคิดถึงคำพูดที่หัวหน้าแผนกห้องสมุดฯ ในขณะนั้น (คุณมาลินี ศรีพิสุทธิ์ และปัจจุบันแผนกห้องสมุดฯ คือ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์)   ที่เอ่ยปากชวนให้มาทำงานที่แผนกห้องสมุดฯ  ว่าเมื่อไรหนอจะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ทำงานสักที
 
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร