เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการ PULINET

เคยมีคนเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเจ้านายบอกว่าไม่ให้มาประชุมหรอกเพรามีแต่เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  แต่ตัวเองกลับชอบเพราะวาระนี้จะเป็นช่วงที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากที่สุด หลายๆ โครงการ หลายๆ กิจกรรม ก็มักจะได้ข้อมูลไปปรับ ไปใช้กับงานของเรา
ซึ่งทุกคนบอกว่า จริง ฟันธง และก็มักจะมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว มีลีลาที่ไปพลิกในตำราเถอะ หาไม่พบหรอก  วาระพวกนี้คณะทำงานเตรียมมาก่อนทุกครั้ง บางที่ก็ส่งให้ประธานหรือเลขาล่วงหน้า ในห้องประชุมมักมีการพูดเรื่องราว ซักถาม บอกเล่า เฮฮา ชื่นชม แนะนำ ฯลฯ ตามด้วยบอกว่าขอแบ่งปันไอเดียเหล่านี้ไปใช้กัน
กิจกรรมของงานบริการในห้องสมุดสมาชิก PULINET จึงเหนือความคาดหมาย ที่มีเป้าหมายเดียวกันคืออยากให้ผู้ใช้บริการทุกคนของทุกแห่งได้อ่าน ได้รับความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศให้มากที่สุด
และที่สำคัญวาระนี้ไม่มีการทวงงาน…ซึ่งพอกลับมาแล้วชอบเอาแอบๆ อยู่ตามซอกโต๊ะรกๆ ทุกที
เมื่อปลายเดือนที่แล้ว 26-27 พฤศจิกายน 2552 มีการประชุมของคณะทำงานที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  เกือบเดือน ที่นึกได้เพราะว่ามานั่งไล่ blog ของตัวเองว่าไปที่ไหนมาแล้วยังไม่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวให้พวกเราอ่านบ้าง พบว่ามีเรื่องนี้กับเรื่องที่ไป ABAC จึงขอเขียนเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเพราะเพิ่งทำรายงานการไปราชการเสร็จ จึงขอคัดสรรอกมาแบบย่อๆ ส่วนฉบับเต็ม ธุรการคงนำไปวางให้เวียนอ่านกันตามระเบียบ
เริ่มจากฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  มีบริการ “Directory of E-Journals” คือระบบฐานข้อมูลรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ จำนวน 19 ฐานที่หอสมุดฯให้บริการ สามารถสืบค้นได้ที่ http://doej.oas.psu.ac.th น้องเอ๋ทำ link ให้ด้วย โครงการบริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Delivery service – EDDS.JFK) เป็นการสแกนบทความวารสารที่หอสมุดฯ บอกรับ ตามคำขอของผู้ใช้บริการ และส่ง URL ของบทความให้ทาง E-mail หอสมุดฯ จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่มีเวลามาใช้บริการหอสมุดฯ หรืออาจติดภาระงาน และเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้วารสารฉบับพิมพ์ที่มีบริการในหอสมุดฯ เพิ่มมากขึ้น อันนี้น่าสนเหมาะกับพี่นกกับพี่พัชไปร่วมมือกันทำงาน และกิจกรรม “JFK เพิ่มวันยืม ย๊าว ยาว” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านในช่วงปิดภาคเรียน  ….อิอิคงคุ้นกัน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำโครงการ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย” จำนวน 13 โรงเรียน  ของเราทำ 1 โรงเรียน แหะ….. ต้องตั้งหลักกันนะคะคณะทำงาน
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บอกรับ ฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Reports)  อีนนี้ชอบเพราะเราไม่มีตังส์ซื้อ จะได้ไปขอใช้บ้าง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพบเพื่อนเรียนรู้  โดยออกให้บริการสารสนเทศ  และพบปะผู้ใช้บริการ  ตามคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นึกถึง Liaison Librarian  ของพี่แมว
ตามด้วยโครงการ Mobile @ Library Service เพื่อออกให้บริการสารสนเทศทางวิชาการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในต่างจังหวัดจำนวนทั้งหมด  18  ศูนย์บริการ  ว้าว….ของเราก็น่าจะเข้ากับโครงการ Information  Literacy Skills
สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดกิจกรรมใจดีให้ยืม โดยให้บริการกระเป๋าผ้า และร่ม ให้ผู้ใช้ยืม โดยร่มสามารถยืมได้ 3 วัน กระเป๋าผ้ายืมได้ 1 อาทิตย์สำหรับนิสิต และ 1 เดือนสำหรับอาจารย์ การยืม-คืน ยืมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ น่ารักดีชอบ ตามด้วยกิจกรรมปิดเทอมนี้มีหนังสือเป็นเพื่อน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552  และบริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery ) โดยให้อาจารย์และบุคลากรจองหนังสือผ่านทางระบบ OPAC  และทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้ที่หน่วยงานภายในวันเดียวกัน ตามด้วยการจัดงานสัปดาห์แสดงหนังสือวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ในงานได้ให้บริการซ่อมหนังสือฟรี 5 เล่ม ต่อวัน  กิจกรรมนี้เราเคยจัดเมื่อหลายปีก่อน….

บอกรับ Back File ฐานข้อมูล Science Direct สาขาวิชา Agriculture and Biological Science เรื่องนี้ให้รู้ไว้ แถมด้วยตู้หนังสือใหม่ สำหรับหนังสือที่ผ่านการจัดการทางเทคนิคเสร็จแล้ว แยกออกมาให้เห็นจำนวนหนังสือใหม่ ให้บริการ 2 เดือน ก่อนขึ้นชั้นปกติ ของเราเอาโชว์หนังสือใหม่ ส่วนหนังสือเก่าใช้ปกมาทำ เรตติ้งค่อนข้างดี ขอทำแบบเดิม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บอกรับฐานข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชื่อฐาน Hospitality & Tourism Complete ของบริษัท EBSCO ช่วงปีของข้อมูล ตั้งแต่ 1965 – ปัจจุบันเรื่องนี้ให้รู้ไว้ และจัดกิจกรรมหนังสือดี๊ดีให้ยืมไม่อั้นกับ SET Corner
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ให้อ่านในเอกสาร หรือจะไปอ่านใน blog ที่คุณดาวลูกไก่เขียนไว้ใน gotoknow เพราะมีแง่มุมที่น่าสนใจมากมายทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตามด้วยร่วมกับสำนักงานคุณธรรมแห่งชาติ จัดบริการมุมคุณธรรมขึ้น หากสนใจก็บอกได้ เพราะเคยคุยกับผู้รับผิดชอบโครงการนี้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน NU Book Fair มีการติดต่อกับสำนักพิมพ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปรับข้อมูลทุกวัน ให้คณะแจกคูปองให้อาจารย์นำไปจัดซื้อหนังสือตามที่ต้องการ แจ้งยอดการสั่งซื้อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามด้วยเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนสอบปลายภาค 1 เดือน นอกเหนือจากจัดบริเวณที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงตลอดปีการศึกษา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “ปั้นฝัน… บรรณารักษ์น้อย” (The Trainer of  Young Librarian) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรณารักษ์ประจำโรงเรียน อันนี้เคย ment เรื่องเด็กฝึกงานตัวจิ๋วที่โรงแรมในโตเกียว ตามด้วยจัดกิจกรรมหนังสือเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่านในโรงเรียนระดับประถมในจังหวัดชลบุรี ครั้งละ 3 เดือน ต่อไปคงต้องทำแบบใดแบบหนึ่งตอนนี้สะสมหนังสือไว้  พี่ติ๋วคงชอบ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดบริการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ผ่าน SMS ฟรี โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการก่อน จึงจะมีสิทธิ์รับบริการนี้ และจัดบริการ e alert สำหรับแจ้งข่าวสารข้อมูลให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย  อย่างแรกได้ฟรีจากบริษัทมือถือค่ะ อย่างที่สองนึกถึง E-NEWS ของข้าพเจ้าที่หายไปเมื่อครั้งเครื่องเจ๊งเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วมั้ง
ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  มีการใช้เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารระบบออนไลน์ภายในห้องสมุดโดยใช้โปรแกรม  Equitrac   ซึ่งนำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ คล้ายๆ กับบัตรเติมเงินของน้องโป้งที่ มอ.หาดใหญ่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นน้องใหม่มาแรงเพราะมีความร่วมมือในการทำกิจกรรมบริการชุมชนกับลาว น่าสนใจทีเดียวและยินดีรับหนังสือบริจาค เห็นหนังสือพื้นบานข้างหลังที่รอจำหน่ายออก น่าจะส่งไปให้ได้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา กำลังดำเนินการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้แทนระบบเดิม โดยเน้นเป็นระบบที่ผลิตในประเทศ อนาคตอาจต้องเป็นอย่างนั้นน้องๆ 15 ปี ให้หลังพึงเตรียมตัว
ส่วนของหอสมุดเรานั้นกิ๊บเก๋ยูเรก้าเหมือนกันนะ ตั้งแต่ “มิดเทอม กับดับเบิ้ล”  “ยืมไม่อั้น” ในช่วงปิดเทอม  Shopping Book Tour  ห้องสมุดสัญจร  Information Literacy Skills The Space@SU  โลกของหนู  นิทรรศการเพื่อชุมชน โครงการหนึ่งปี หนึ่งแหล่งการเรียนรู้ตาม สัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เรื่อง ตัวบ่งชี้การทำงานรายบุคคล   การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Twitter Facebook Hi msn กิจกรรมห้องสมุดดีดี๊ดีในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์  Library Showroom IT Update และLibrarian Update …. เพื่อนพ้องบอกว่าชอบจัง หน้าบานได้อีกทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวเล้ย
ส่วนใครรักใครชอบอันไหนอย่าเพิ่งฟันธง ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ฟันธง ปรึกษาหารือฟังหลายๆ ความเห็นกันก่อน แล้วจึงยกให้เป็นมรดกของคนนั้น จบรายงานแต่เพียงเท่านี้
ส่วนคุณพี่ติ๋วหัวหน้างานบริการยืมคืนของดิฉันรายงานว่า ณ บัดเดี๋ยวนี้ได้คิดโปรโมชั่นสำหรับปีใหม่นี้ออกแร้ววววค่ะ น่ารักจริงพี่สาวช้านนนน  😛

4 thoughts on “เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการ PULINET

  • เห็นไหม หัวหน้าอย่างพี่แมว ไม่ได้ชมตัวเองนะ ก็เพราะวิญญาณการบริการสิงสถิตย์อยู่ตลอดเวลา ให้ไปประชุม (ไม่ว่าจะฝ่ายใด) 99% แต่ต้องประหยัดนะ เครื่องบินอย่าพยายามถามหา สนามบินไกลนครปฐมเหลือเกิน (มีราว 1% ที่ไม่ให้ไปก็เพิ่งจะปลายปี 2552 นี่แหละ เหตุจากปัจจัยลดลง) การที่ไม่ไปก็ด้วยสาเหตุขัดข้องของผู้จะไปประชุม จะว่าเบี้ยวเองก็ได้ รู้เขารู้เรา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาประยุกต์ใช้กับอสมุดของใครของมัน ของเราดูแล้วอยู่ในขั้น ไม่ธรรมดา จนไม่ทราบว่ากิจกรรมใด เขานำของเราไป ต่อยอด กิจกรรมใดเราเอาของเขามา ต่อยอด พี่ถือว่าเยี่ยม ช่วยให้วงวิชาชีพ และบรรณารักษ์เป็นที่เชื่อถือ ได้รับการยอมรับ(ไม่ต้องยกย่องก็ได้) จากบุคคลในสังคมมหาวิทยาลัยของเรา หรือของท่าน (หวัง หวัง หวังเท่านั้น) อะไรที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้ ก็ทำไปเถอะ รู้ทั้งรู้ว่าเขาเอาเปรียบเรา (แง่การวิจัยได้ตังค์) แต่ใช้แรงงานของเรา เขานึกได้ก็คงนำหนังสือมาบริจาคให้หอสมุดภายหลัง ขอบคุณคนคุณภาพของหอสมุดทุกคน

  • เดี๋ยวจะรีบทำโครงการนี้นำเสนอ และปรึกษากับพัชว่าจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไร งานเข้าแล้วต้องรีบคว้า นะพัชนะไม่ต้องค้อน

  • ป้าแมวบ่นไรเนี่ย เครื่องบินกว่าจะถ่อสังขารไปถึงสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองม่ายไหวจริงๆ อยู่นครปฐมบ้านเราจะไปไหนล่ะแสนจะสะดวกสบาย ยห.
    หนูน่ะเป็นเด็กดีอยู่ประชุมครบทุกวินาที มีรายงาน มี blog มีโครงการหรือกิจกรรมต่อยอดทุกครั้ง ตรงตาม KPI เปีะๆ อันนี้ชมตัวเอง เพราะพี่แมวไม่ชมหนู หรือชมหว่า จำม่ายล่าย เอ้าคนต่อไปมายกยอตัวเองกัน

  • ชอบค่ะ กิจกรรมของหอสมุดฯเราเยอะดี ลงพื้นทีวันใดขอให้บอกของชอบเชียว…จัดไปเต็มที่

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร