Add new tag

29 October 2009
Posted by Pong

เมื่อคืนนี้เข้าไปดู blog ของพวกเรา โดยใช้วิธีการเข้าไปทาง Tags เพราะต้องการดูความเชื่อมโยงของเรื่อง จากคำที่ผู้เขียนกำหนดให้
จึงทำให้เห็นคำว่า Add new tag ซึ่งมั่นใจว่าต้องไม่ใช้ Tag ที่กำหนดขึ้นมา จึงคลิกเข้าไปดู พบว่ามีหลายเรื่องที่ใช้คำนี้
tag12
และในหลายเรื่องนี้มีเรื่องของตัวเองอยู่ด้วย หลังจากนั้นจึงไปหาสาเหตุว่าทำไมจึงเกิดคำนี้ขึ้นมา ในที่สุดก็พบว่าคำนี้จะขึ้นอัตโนมัติ
tag31
และเข้าใจว่าตนเองและเพื่อนๆ เผลอไปคลิกคำว่า Add เข้าไปโดยไม่รู้ตัว ในช่องที่ใส่ tag เพราะมีคำว่า Add new tag ในช่องนั้น ซึ่งสื่อควาามหมายให้ใส่ tag ลงไป
tag22
และก็มีหลายเรื่องที่ผู้เขียนไม่ได้ใส่ Tag ให้งานเขียนของตนเอง จึงขอแรงกลับไปช่วยตรวจสอบด้วยก็จะดีไม่น้อย
วิธีการตรวจสอบคือคลิกไปที่ชื่อของตนเอง แล้วไล่ดูเรื่อยๆ หากลืมก็ใส่เข้าไป แล้วก็ไป Update แค่นี้ก็เรียบร้อย
tag52
ที่นี้จึงกลับมาทบทวนดูว่ายังไม่มีการเขียนหรือบอกเล่าเลยว่าเจ้า Tag มันคืออะไรและมีประโยชน์อะไร ลองมาดูความสำคัญว่าเป็นอย่างไร ก่อนอื่นให้นึกภาพการทำงานของบรรณารักษ์วิเคราะห์เลขหมู่ หรือบรรณารักษ์ที่ทำดรรชนีวารสาร ที่ทำหน้าที่กำหนด “หัวเรื่อง” ซึ่งผู้ใช้บริการอาจมีความรู้สึกว่าไม่คุ้น ไม่ชอบ ไม่เห็นมีใครใช้กันเลย หรือไม่ติดปาก ฯลฯ และเป็นฝ่ายที่ทำกำหนด แต่ tag เป็นคำที่ผู้เขียนหรือผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นเองว่า เรื่องที่เขียนนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ควรอยู่ในหมวดหมู่ของคำว่าอะไร ไม่ต้องคอยให้ผู้ทำหน้าที่คือบรรณารักษ์กำหนดให้ ซึ่งเป็นแนวคิดของ web 2.0 ที่ทุกคนสามารถ “สร้าง” และ “จัดการ” เนื้อหาสาระของตนเองได้ ไม่ต้องคอยค้อยคอยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป เมื่อใส่ tag แล้ว เราสามรถเข้าไปดูว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเรา เป็นการสร้างสังคมเครือข่ายในเรื่องที่สนใจเหมือนๆ กันได้ วิธีการใส่ tag ก็ให้ใส่ลงในช่องที่กำหนด แล้วใช้เครื่องเหมาย comma คั่น ใน tag ต่อไป เช่น ห้องสมุด, การอ่าน, กิจกรรมสำหรับเด็ก …… แต่ก่อนใส่ก็ควรจะมาดูก่อนว่า tag เดิม มีคำว่าอะไรบ้าง เพราะบางทีเขียนเรื่องต่อเนื่องกันแต่ใส่ไม่เหมือนกันก็มี tag ก็อาจกระจาย ส่วน tag ที่มีขาดต่างกัน เกิดจากหากมีการค้นมากขนาดก็จะใหญ่ หากมีการค้นน้อยขนาดก็จะเล็กลง เป็นด้วยประการละฉะนี้แล
tag41
และต่อไป tag ก็จะเข้ามามีอิทธิพลกับห้องสมุด เนื่องจากในโลกของสังคมเครือข่าย คำที่ห้องสมุดกำหนดให้ใช้ ผู้ใช้บริการอาจชอบคำอื่น เรียนรู้ไว้ใช่ว่า

2 thoughts on “Add new tag

  • ในฐานะ admin ได้ลบ add new tag ออกให้แล้วค่ะ… เป็นเพราะผู้เขียน add tag ขึ้นใหม่ โดยไม่ได้ใส่ในช่อง add new tag ที่เป็น default อยู่ ทำให้เกิด tag ที่ชื่อว่า add new tag ขึ้น

  • คำว่า default ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง ค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ดังนั้นเราจึงเห็นคำว่า add new tag ทุกครั้ง ซึ่งเจตนาคือบอกว่าให้ใส่คำตรงนี้
    ตัวอย่างในลักษระนี้เช่น โปรแกรมเวริ์ดที่เราใช้กัน ค่าเริ่มต้นของการพิมพ์มักเป็นที่กระดาษ A4 แนวตั้งเสมอ หากเราต้องการเปลี่ยนก็ต้องไปตั้งค่าใหม่ เป็นต้น

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร