จ่ายค่าไฟง่ายๆ อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้

     ในยุคที่ Smart Phone  เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ทำให้เข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้น   ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่พัฒนา Mobile Application เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การดำเนินธุรกิจ ฯลฯ  ซึ่งหากเราเลือกใช้ในทางที่ควรก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวก  การประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดทรัพยากรได้อีกด้วย
    วันนี้จะมาแนะนำการใช้ประโยชน์จาก Mobile Application  โดยธนาคารต่างๆ สำหรับการชำระค่าไฟฟ้าง่ายๆ ทำได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้  โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาและทรัพยากรในการเดินทางไปชำระเองที่การไฟฟ้า  หรือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจากการชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
โดยเราต้องมี 2 สิ่ง คือ

  1. Application (แอพพลิเคชั่น) ธนาคารที่รองรับการชำระเงิน   


หมายเหตุ : ตัวอย่างนี้ใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย
 
 

  1. หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก (ดูจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า)


 
 
จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนง่ายๆ  ดังนี้
 
1.  เข้าสู่ระบบของแอพ  และเลือกที่การ “จ่ายเงิน”
 
 
 
2.  เลือกรายการด้านล่าง

 
 
 
3.  ระบุหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก  แล้วกด “ตรวจสอบยอดเงิน”

 
 
 
4.  จะปรากฏข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  และปรากฎรายละเอียดค่าไฟฟ้า  จากนั้นกดเลือก “การจ่ายเงิน”

 
 
 
 
5.  จะปรากฎรายการเพื่อตรวจสอบและกด “ยืนยัน”

 
 
 
6.  ใส้รหัส PIN (รหัสเข้าสู่ระบบ)  เพื่อทำการชำระค่าไฟฟ้า

 
จากนั้นสลิปการชำระเงินจะถูกจัดเก็บภายในสมาทร์โฟนของเรา  แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับแอพธนาคารอื่นๆ ก็สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ เพียงแต่รูปแบบของการใช้งานอาจแตกต่างกัน  นอกจากนี้เรายังสามารถชำระเงินรายการอื่นๆ ได้อีกด้วย  เช่น  ค่าบริการอินเทอร์เน็ต  ค่าน้ำประปา  ซึ่งบางรายการธนาคารอาจยังไม่มีการรองรับรายการชำระเงินนั้นๆ แตกต่างกันไป

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร