กิจกรรมในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ก.ค.-ธ.ค. 2561

2 ตอนที่แล้วได้รวบรวมกิจกรรมที่จัดในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2561 ไปแล้ว ครั้งนี้จึงขอต่อด้วยกิจกรรมที่จัดในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์-กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นมาจัดในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ช่วงไตรมาสที่ 3-4 ระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2561 ดังนี้คือ
 
2-19 ก.ค. 2561 
จัดเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดภาคการศึกษาใหม่ 1/2561 ด้วยการทำความสะอาดห้องอ่าน      ชั้น 1-4 โดยการขัดพื้น เช็ดชั้นหนังสือ พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

26 ก.ค. 2561 
จัดกิจกรรม “ท่องวัดชมวังแลหลังชมเมือง” ตอน ทอดน่องท่องพระปฐมเจดีย์ ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการ Smart Ageing

1-3 ส.ค. 2561 
ให้บริการรับคืน-ยืมต่อ  ทำบัตรสมาชิก และแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ของหอสมุดฯ ที่คณะวิชาต่าง ๆ รวม 5 คณะ
  
1-31 ส.ค. 61 
จัดนิทรรศการแนะนำการใช้ห้องสมุด  ณ โถงทางเชื่อมชั้น 2  ไปสู่อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล 
 
3-28 ส.ค. 61 
ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดแสดงนิทรรศการ  “Hybrid Sculpture”  ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
  
9-31 ส.ค. 61 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ หอสมุดฯ ได้จัดแสดงหนังสือภาพปกสีฟ้า ณ ชั้นแสดงหนังสือใหม่ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

14 ส.ค. 61
เปิดภาคการศึกษาใหม่ 1/2562  ฝ่ายบริการจัดบรรณารักษ์มาแนะนำการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่  ณ บริเวณโถงหน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืน  (ไม่มีภาพประกอบ)
15 ส.ค. 61
จัดกิจกรรม “ท่องวัดชมวังแลหลังชมเมือง” ตอน ทอดน่องท่องพระปฐมเจดีย์ ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการ Smart Ageing

 
17 ส.ค. -30 ก.ย. 61 
เปิดรับสมัครบัตร Pulinet Card ฟรี สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป. เอก) คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27-29 ส.ค.61 
จัดกิจกรรม “เปิดบ้านหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ Library makes us SMART” เนื่องในงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5 โดยมีกิจกรรม sharing หนังสือเพื่อแบ่งปัน  Library makes us SMART เพื่อแนะนำการใช้โปรแกรม EndNote การใช้ฐานข้อมูล ฯลฯ  ทำความรู้จักกับ SMART Ageing  พบกับการเสวนา เรื่อง “คนเก่าเล่าเมืองเกิด”
  
   
 
1 – 30 ก.ย. 2561 
กลุ่มกิจกรรม “TEDx SilpakornU” ได้จัดแสดงนิทรรศการ ณ โถงนิทรรศก ารชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ
 
3 ต.ค. 2561 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน ได้มาจัดกิจกรรม “Amarin Roadshow      เปิดเทอม ไปทอล์ค” โดยมีคุณปราบต์ และ คุณโกลาบ จัน นักเขียนนวนิยายชื่อดังมาพูดคุยให้นักศึกษาและผู้สนใจฟัง  เวลา 13.30-14.30 น. ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
 

10 ต.ค. 2561 
บุคลากรหอสมุดฯ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day รอบ ๆ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ต.ค. 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

12 ต.ค. 2561  
หอสมุดฯ ได้นำกิจกรรมไปร่วมงาน SU Open House ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกิจกรรมประกอบด้วย หนังสือเพื่อแบ่งปัน การทำสมุดทำมือ บริการแนะนำการสืบค้นข้อมูล ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  เวลา 8.30-13.00 น. 
  
24-31 ต.ค. 2561 
จัดแสดงนิทรรศการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เนื่องในวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ โถง ชั้น 4 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
 
1 พ.ย. 2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ และอดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและคณะกรรมการดำเนินงาน มอบหนังสือเรื่อง “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” จำนวน 2 เล่ม ให้แก่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ รับมอบโดย นางสมปอง มิสสิตะ  หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

5-22 พ.ย. 2561 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงผลงานภาพวาดของนักศึกษาในวิชาการวาดภาพทางชีววิทยา “วาดวิทย์ 9 (The living shades of blue)” ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
   
26 พ.ย. 2561 – 14 ธ.ค. 2561  
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) เฉพาะอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ช่วงสอบปลายภาค 1/2561 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
26 พ.ย. 2561 – 16 ธ.ค. 2561 งดบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการเนื่องจากเป็นช่วงการสอบปลายภาค 1/2561
26-28 พ.ย. 2561
ปรับปรุงพื้นเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนใหม่ เนื่องจากของเดิมชำรุด โดยได้ย้ายจุดบริการยืม-คืนไปที่หน้าชั้นแสดงหนังสือใหม่ ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ 

26- 30 พ.ย. 2561 
เปิดรับสมัครร้านค้า/ สนพ./ บริษัท จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ในงานทับแก้ว บุ๊คแฟร์ครั้งที่ 13

5, 10 ธ.ค. 2561 
เปิดบริการกรณีพิเศษวันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00 – 19.00 น. เฉพาะอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

11 ธ.ค. 2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ (อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและคณะกรรมการดำเนินงาน มอบหนังสือชื่อ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ให้กับสำนักหอสมุดกลาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รับมอบ ณ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในนามสำนักหอสมุดกลาง ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่อาจารย์จะรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยรังสิต

13 ธค. 61 – 3 ม.ค. 62 
งานจดหมายเหตุ สำนักหอสมุดกลาง จัดแสดงนิทรรศการ “งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 ” ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
 
17-18 ธค. 61 
บุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรประจำปีของสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “การพัฒนาจิตจากภายในสู่ภายนอก : สุขภาพดีจุดเริ่มต้นสู่การทำงานที่เป็นเลิศ” และฝึกปฏิบัติการทำสมาธิบำบัดด้วยวิธี SKT โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี  ณ ห้องประชุม1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง และเดอะริชชี่ ฟิลด์ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
   
20 ธค. 61 
การถ่ายทอดสดการจับฉลากบูธหนังสือ งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง โดยติดตามผลการประกาศจับฉลากหมายเลขบูธร้านหนังสืองานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 ได้ที่ http://www.snc.lib.su.ac.th/bkfair/

23 ธค. 61 – 3 ม.ค. 62 
จัดทำซุ้มรับปริญญาเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
  
 
26 ธค. 61 
จัดโครงการท่องวัด ชมวัง แลหลังชมเมือง ครั้งที่ 3 ตอน ระลึกทรงจำ…สายน้ำ บูชาเจดีย์ และตลาดเก่าต้นสน นครชัยศรี มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 24  คน 
 
28 ธค. 61 
ปิดบริการหอสมุดฯ ทั้ง 3 วิทยาเขต เนื่องจากต้องจัดเตรียมความพร้อมในการทำงานของสำนักหอสมุดกลางให้สอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)

28 ธค. 61 
เวลา 8.00-14.00 น. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดงานทำบุญประจำปี
และเวลา 14.00-16.00 น. คุณจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว แนะนำการใช้ระบบ SU-ERP ในงานบริการยืม-คืนให้แก่เจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์
 
ไม่เก็บไว้ก็จะลืมนะคะ! 
 
ขอบคุณภาพประกอบจาก
Facebook หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
และบุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ที่เป็นผู้ออกแบบภาพ / ถ่ายภาพ ทุกท่าน

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร