งิ้วกับศาลเจ้า

ศาลเจ้าปิ่นเกลียว ( ซื้อปุยเนี้ยว ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม ศาลเจ้าปิ่นเกลียว เป็นศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน มีความสำคัญกับชุมชนรอบๆศาลเจ้าเป็นอย่างมาก เพราะ เป็นที่กราบไหว้ขอพร เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้าน เป็นสถานที่เลือกตั้งของทางราชการ เลือกตั้ง ส.ส. / ส.จ./ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน/เป็นที่เคยจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์/เป็นที่จัดเลี้ยงงานอุปสมบท / เป็นที่จัดเลี้ยงงานมงคลสมรส /เป็นที่เรียนพิเศษสำหรับเด็กๆ ในวันเสาร์ – อาทิตย์  ศาลเจ้าปิ่นเกลียวจะมีงานประจำปี ประมาณแรม 8 ค่ำเดือนอ้าย ของทุกปี โดยตอนเช้าจะมีพิธีแห่เกี้ยวไปอัญเชิญ ศาลเจ้าที่อยู่รอบๆปริมณฑล เช่นศาลเจ้าแม่เบิกไพร , ศาลเจ้าแปะกง, ศาลเจ้าท่าขี้เหล็ก ( เมื่อเสร็จสิ้นพิธ๊ในวันนั้น วันรุ่งขึ้นก็จะแห่เกี้ยวไปประจำยังศาลเจ้าเดิม ) และประชาชนภายในละแวกหมู่บ้านจะนำผลไม้และขนมกุยฉ่ายไส้ผัก, ไส้ถั่ว ย้อมสีแดง มาถวาย บางรายที่ขอพรอะไรไว้แล้วได้สมปรารถนา ก็จะนำภาพยนต์มาฉายถวาย ที่ชาวบ้านเรียกว่า หนังแก้บน  แต่สิ่งที่สำคัญที่จะต้องถวายให้แก่ศาลเจ้าซื้อปุยเนี้ยวคือ งิ้ว (อุปรากรจีน)1456643416111
 
ผู้เขียนไปนั่งดู  การแสดงงิ้วทุกครั้งที่มีงานประจำปีของศาลเจ้า เพราะตอนนี้เราจะหาดูได้ยากมาก เราจะหาผู้มาแสดงงิ้วน้อยลง และราคาค่าแสดงต่อครั้งค่อนข้างสูงขึ้น
 
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร