Tag Archives: หนังสืออีโรติก

นวนิยายอีโรติก

21 February 2014
Posted by maew

นวนิยายประเภทหรือแนวอีโรติก ควรมีบริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือไม่ ผู้หญิงหลายคนซึ่งมีครอบครัวแล้วทำงานในหอสมุดบอกว่า ไม่ควรนำออกบริการ ป้าแมวก็เลยต้องหาความหมายของคำว่า อีโรติก (Erotic) จะได้เข้าใจชัดเจน เข้าใจทะลุปรุโปร่ง
ผลจากการศึกษาเว็บไซต์ google(กูรู) เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 พบว่า น้าอ้อ ระดับ 9 ศาสตราจารย์(ถูกต้องแล้วตามนี้) …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร