Tag Archives: วิตามินบี

วิตามิน บี

วิตามิน บี
ในวันหนึ่งๆ อาหารแต่ละมื้อที่เรารับประทาน จะต้องมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์และที่จำเป็นสำหรับร่างกายมากมาย หากเราไม่เข้มงวดจริงจังมากมายเราคงให้ความสนใจน้อยว่า ในมื้อหนึ่งๆ เราได้รับสารอาหารอะไร มากน้อยเพียงไร ขอให้ได้รับประทานอาหารตามที่ต้องการ เพียงพอ และมีความสุขต่อรสอาหารก็พอใจแล้ว
หนึ่งในสารอาหารที่เป็นประโยชน์ที่จะกล่าวถึงพอสังเขป ก็คือวิตามิน บี ซึ่งมีอยู่หลายชนิดและเป็นวิตามินที่ไม่ควรมองข้าม เช่น
· วิตามิน บี

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร